Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
3370 resultaten
NEN 3028 Norm
C.4   Gastoevoer
Voor voorbeelden van boven- en ondergrondse invoeringen, zie NEN-EN 15001-1. Een ondergrondse gastoevoer naar de gasmotorinstallatie in een druipwaterdichte omkasting op een funderingsplaat kan volgens figuur C.1 worden uitgevoerd. Figuur C.1 — Uitvoering van druipdichte omkasting op funderingsplaat Legenda 1 motor 2 isolatiekoppeling 3 gasleiding 4 gasbelemmerend doorvoeren
NEN 3028 Norm
C.5   Uitlaatsystemen
C.5.1   Algemeen De verbrandingsgassen van de motor moeten via een gesloten afvoersysteem en voor zover niet hergebruikt, direct naar buiten worden afgevoerd. C.5.2   Uitvoering uitlaatsysteem Motor en uitlaatsysteem moeten zo met elkaar zijn verbonden, dat trillingen e.d. niet worden overgedragen. Het materiaal, waaruit het uitlaatsysteem is opgebouwd, moet bestand zijn tegen thermische
NEN 3028 Norm
C.5.1   Algemeen
De verbrandingsgassen van de motor moeten via een gesloten afvoersysteem en voor zover niet hergebruikt, direct naar buiten worden afgevoerd.
NEN 3028 Norm
C.5.2   Uitvoering uitlaatsysteem
Motor en uitlaatsysteem moeten zo met elkaar zijn verbonden, dat trillingen e.d. niet worden overgedragen. Het materiaal, waaruit het uitlaatsysteem is opgebouwd, moet bestand zijn tegen thermische, chemische en mechanische belasting. Dimensionering en uitvoering van het totale uitlaatsysteem moeten voldoen aan het installatievoorschrift van de leverancier.Het is mogelijk dat in het gesloten
NEN 3028 Norm
D.4.4   Overzichtstabel van de thermische rekenmethode (volgens rapport Ventilatie-eisen stookruimten)
Tabel D.3 — Doortochten en debieten volgens de thermische rekenmethode Soort toevoer Soort afvoer Soort toestel Toevoer Afvoer qtm3/h Atcm2 qam3/h Aacm2 Natuurlijk Natuurlijk Open/gesloten   qven(minimaal B)   (minimaal 87) Mechanisch Natuurlijk Open   n.v.t.   n.v.t. Mechanisch Natuurlijk Gesloten qven(minimaal 0,36B thermisch, waarvan min 31 permanent)
NPR 3378-5 NPR 3378
4   Algemeen
4.1   Herkenbaarheid van gasleidingen De voorziening voor gas, in en buiten niet voor bewoning bestemde gebouwen, behoort te zijn gemerkt in de kleur geel. In een woonfunctie en een nevenfunctie van een woonfunctie is deze markering niet noodzakelijk. OPMERKING Bij een nevenfunctie kan worden gedacht aan een buitenberging bij een woning, een kantoor aan huis of een fietsenstalling bij een
NPR 3378-5 NPR 3378
4.2   Afsluitbaarheid van de gastoevoer
Volgens NEN 1078 moeten voorzieningen voor gas, met het oog op het beperken van calamiteiten en voor controle en onderhoud van het leidingwerk of van toestellen, kunnen worden afgesloten. De afsluiter van de gastoevoer moet bij calamiteiten direct, zonder hulpmiddelen, bereikbaar en bedienbaar zijn. De afsluiter bevindt zich op alle volgende punten: — na elk punt van binnenkomst in een
NPR 3378-5 NPR 3378
4.3   Beveiliging tegen gasgebrek
Het wegvallen van de gasdruk en het opnieuw terugkomen ervan behoort niet te leiden tot het ongelimiteerd uitstromen van onverbrand gas uit de leiding of het gastoestel. Het wegvallen van de gasdruk kan zowel een gevolg zijn van stagnatie in de gaslevering als van het (on)bedoeld dichtdraaien van een afsluiter. Indien in een gasinstallatie uitsluitend gastoestellen met een vlambeveiliging zijn
NPR 3378-5 NPR 3378
4.5   Bescherming tegen mechanische beschadiging en belasting
Gasleidingen behoren niet te worden blootgesteld aan gevaar door mechanische beschadiging en/of ontoelaatbare mechanische belasting. Indien hieraan niet wordt voldaan, behoren maatregelen ter bescherming te zijn genomen. De leidingen behoren zo te zijn aangelegd dat ze niet kunnen worden beschadigd door bijvoorbeeld hefwerktuigen en transportmaterieel. Gasleidingen behoren spanningsvrij, stevig
NPR 3378-5 NPR 3378
4.7.3   Corrosiewerende maatregelen gericht op de materialen
4.7.3.1   Staal Stalen buizen behoren altijd (ook in een mantelbuis) te worden beschermd tegen corrosie, behalve als ze in beton of in droge, niet agressieve ruimten worden gelegd. 4.7.3.2   Koper en koperlegeringen Buizen van koper en koperlegeringen behoren onder bepaalde omstandigheden te worden beschermd tegen corrosie. In het algemeen geldt dat koperen buizen, verbindingen en hulpstukken
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Pagina
Termen & definities
U kunt alle termen en definities vinden in NPR 3378-0. Hier staan alle relevante zaken helder voor u uitgelegd.