Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
3370 resultaten
NEN 2757-1 Norm
7.2   Bepaling van de capaciteit van samengevoegde voorzieningen voor de afvoer van rookgas
7.2.1   Beginsel Een samengevoegde voorziening voor de afvoer van rookgas moet in staat zijn de rookgas van alle aangesloten toestellen af te voeren. De bepalingsmethode berust op het controleren van beschikbare trek bij een vastgestelde volumestroom, of het bepalen van door de voorziening voor de afvoer van rookgas met mechanische afvoer opgewekte volumestroom. 7.2.2   Meer dan één toestel
NEN 2757-1 Norm
7.2.4.1   Beginsel
Hierbij kan door het meten van het statisch luchtdrukverschil tussen het gecombineerde rookgasafvoerkanaal en het gecombineerde verbrandingslucht-toevoerkanaal (zie figuur 13) worden vastgesteld of aan de eisen wordt voldaan. De bepalingsmethode bestaat uit: — het uitvoeren van een proef volgens 7.2.4.3; — het verwerken van de meetresultaten volgens 7.2.4.6. De bepalingsmethode
NEN 2757-1 Norm
7.2.4.2   Voorwaarden
De in het systeem met een gemeenschappelijke afvoer bij elkaar behorende aansluitpunten van de voorziening voor afvoer van rookgas en van de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht moeten op één na zijn voorzien van een toestel of op gelijkwaardige wijze zijn verbonden. De aangesloten toestellen moeten op het moment van meting buiten gebruik zijn. De temperatuur van de lucht in het
NEN 2757-1 Norm
8   Berekeningsmethode voor de verdunningsfactor
8.1   Beginsel Verse lucht ten dienste van een verblijfsgebied of verblijfsruimte, beide bestemd voor het verblijven van mensen, moet van voldoende kwaliteit zijn. Aangenomen wordt dat de buitenlucht ter plaatse van een uitwendige scheidingsconstructie aan dit uitgangspunt voldoet, bij inachtneming van de bepalingen voor situering van afvoeropeningen van een voorziening voor luchtverversing, bestemd
NEN 2757-1 Norm
8.1   Beginsel
Verse lucht ten dienste van een verblijfsgebied of verblijfsruimte, beide bestemd voor het verblijven van mensen, moet van voldoende kwaliteit zijn. Aangenomen wordt dat de buitenlucht ter plaatse van een uitwendige scheidingsconstructie aan dit uitgangspunt voldoet, bij inachtneming van de bepalingen voor situering van afvoeropeningen van een voorziening voor luchtverversing, bestemd voor de afvoer
NEN 2757-1 Norm
8.4   Bepaling van de aard van de situatie
8.4.1   Situering van de instroomopening ten opzichte van de uitstroomopening Bepaal aan de hand van de figuren in tabel 4 welke situatie van toepassing is. De situaties zijn in 8.4.2 tot en met 8.4.18 gedefinieerd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen afvoeren van: — rookgas van met gasgestookte toestellen; — rookgas van toestellen met andere brandstoffen. 8.4.2
NEN 2757-1 Norm
8.4.2   Situatie 1
Situatie 1 wordt als volgt omschreven: Een toevoer in een gevel ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in een hoger gelegen dakvlak, en een toevoer in een dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23º ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in een hoger aangrenzend dakvlak met een helling kleiner dan 23º ( tabel 4).
NEN 2757-1 Norm
8.4.5   Situatie 4
Situatie 4 wordt als volgt omschreven: Een toevoer in een gevel ten opzichte van een lager gelegen afvoer in een gevel ( tabel 4).
NEN 2757-1 Norm
8.4.10   Situatie 9
Situatie 9 wordt als volgt omschreven: Een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen verticale afvoer in een tegenoverliggende gevel of een tegenoverliggend dakvlak, en een toevoer in een gevel of dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen verticale afvoer in een horizontaal dakvlak gelegen tussen de gevel of het dakvlak en een tegenoverliggende
NEN 2757-1 Norm
9.1   Beginsel
De voorziening voor de afvoer van rookgas wordt onder druk gezet met lucht en de druk wordt gedurende enkele minuten gemeten om een eventueel drukverlies vast te stellen. De bepalingsmethode bestaat uit het uitvoeren van een proef volgens 9.2.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Pagina
Termen & definities
U kunt alle termen en definities vinden in NPR 3378-0. Hier staan alle relevante zaken helder voor u uitgelegd.