Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
3370 resultaten
NEN 2757-1 Norm
7.1.2.3.3   Werkwijze
Stel de meetapparatuur op. Breng het deurschot of raamschot aan. Sluit de ventilator zo aan dat deze lucht voert door het schot naar het gebouw of deel van het gebouw waarin de instroomopening van de afvoervoorziening zich bevindt. Sluit de drukverschilmeter aan. Plaats het meetschot of de omkasting tegen de afvoeropening van de voorziening voor de afvoer van rookgas waarvan de capaciteit moet
NEN 2757-1 Norm
7.1.3.1   Beginsel
De bepaling verloopt analoog aan 7.1.2 met dien verstande dat tevens aan de voorwaarden van 7.1.3.2 moet zijn voldaan en dat de uitvoering van de proef bovendien onder de in 7.1.3.3 genoemde omstandigheden moet zijn gebeurd.
NEN 2757-1 Norm
7.1.4.2.2   Voorwaarden
a) Uitmonding van voorzieningen voor de afvoer van rookgas in een dak. De verbindingslijn tussen een snijpunt van de voorziening voor de afvoer van rookgas en het dakvlak en een rand van het dak (uitgezonderd de nok) moet groter zijn dan 1 m. De uitmondinghoogte moet 0,3 m bedragen. b) Uitmonding van voorzieningen voor de afvoer van rookgas in een gevel. De uitmondingen in een gevel
NEN 2757-1 Norm
7.1.4.2.3   Proef
7.1.4.2.3.1   Algemeen De apparatuur voor de compenserende volumestroommeting moet met een aanpassingsstuk tegen de te bepalen voorziening voor de afvoer van rookgas zijn gedrukt. Het luchtdrukverschil tussen de omgeving en de plaats voor het rooster moet op nul worden geregeld. Lees op de volumestroommeter de volumestroom af. De proef moet worden uitgevoerd onder de omstandigheden vermeld in
NEN 2757-1 Norm
7.1.4.2.3.1   Algemeen
De apparatuur voor de compenserende volumestroommeting moet met een aanpassingsstuk tegen de te bepalen voorziening voor de afvoer van rookgas zijn gedrukt. Het luchtdrukverschil tussen de omgeving en de plaats voor het rooster moet op nul worden geregeld. Lees op de volumestroommeter de volumestroom af. De proef moet worden uitgevoerd onder de omstandigheden vermeld in 7.1.4.2.3.2 met toestellen
NEN 2757-1 Norm
7.1.4.3   Mechanische rookgasafvoer door een in het toestel ingebouwde ventilator
7.1.4.3.1   Beginsel De bepalingsmethode berust op de bepaling van de totale door de afvoerventilator te overwinnen weerstand bij de af te voeren volumestroom. De bepalingsmethode bestaat achtereenvolgens uit: — het uitvoeren van de proef volgens 7.1.2.3; — het verwerken van de resultaten volgens 7.1.4.3.2. De bepalingsmethode mag slechts worden gebruikt indien aan de in
NEN 2757-1 Norm
7.1.5.2.1   Beginsel
De bepalingsmethode berust op het controleren van de beschikbare trek bij een vastgestelde volumestroom, rekening houdend met de door de ventilator opgewekte onderdruk in de opstelruimte van 25 Pa. De bepalingsmethode bestaat achtereenvolgens uit: — het uitvoeren van een proef volgens 7.1.4.2.3, waarbij in aanvulling op 7.1.4.2.3.2 tevens de omstandigheden volgens 7.1.5.2.2 gelden;
NEN 2757-1 Norm
7.1.5.3.2   Omstandigheden
De ventilator van de component voor de afvoer van binnenlucht moet zijn uitgeschakeld. Alle openingen moeten zijn afgedicht, met uitzondering van de verbrandingsluchttoevoeropening.
NEN 2757-1 Norm
7.1.5.4   Mechanische rookgasafvoer gecombineerd met mechanische afvoer van binnenlucht van een voorziening voor luchtverversing
7.1.5.4.1   Bepalingsmethode De bepalingsmethode verloopt volgens 7.1.4.2, met dien verstande dat de op de gecombineerde afvoer aangesloten afvoeropeningen van binnenlucht in de nominale stand moeten zijn ingesteld.
NEN 2757-1 Norm
7.1.7.2   Voorwaarden
Op de voorziening voor de afvoer van rookgas mag alleen een toestel geschikt voor niet met gas gestookt open vuur zijn aangesloten.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Pagina
Termen & definities
U kunt alle termen en definities vinden in NPR 3378-0. Hier staan alle relevante zaken helder voor u uitgelegd.