Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
2622 resultaten
NPR 3378-60 NPR 3378
6.1   Perceel
Het Bouwbesluit verstaat onder een perceel een stuk grond waarop een bouwwerk is opgericht. Dat is niet hetzelfde als het ‘perceel’ waarvan in de aansluitvoorwaarden van het energiebedrijf sprake is. Het Bouwbesluit ziet bijvoorbeeld een flatgebouw met verschillende wooneenheden, die gehuurd of in eigendom van de bewoners kunnen zijn, als een gebouw dat op één perceel staat. Eengezinswoningen in
NPR 3378-60 NPR 3378
8.3   Voorbeeldberekeningen
Zoals vermeld staan in NEN 2757-1 in totaal 17 situaties (zie ook de situatienummers in tabel 1) en die situaties zijn vaak nog weer onderverdeeld. Niet al die situaties komen even frequent voor in de bouw. In deze paragraaf zijn van enkele meest voorkomende situaties de omschrijving en het situatienummer volgens NEN 2757-1 weergegeven met daarbij een figuur van een voorbeeld dat aan de desbetreffende
NPR 3378-60 NPR 3378
8.4   Afwijkende situaties
Er zijn situaties bekend waarbij de situering van rookgasafvoer en ventilatietoevoeropeningen niet overeenkomt met de modelsituaties 1 tot en met 17. In dat geval zal een reële inschatting moeten worden gemaakt voor wat betreft de te hanteren coëfficiënten. Bij twijfel tussen twee situaties moet de situatie worden gekozen die de grootste afstand tussen afvoer en toevoer oplevert.
NPR 3378-60 NPR 3378
9   Toepasbaarheid NPR 3378-60 voor CLV-systemen of half-CLV-systemen
Voor (half-)CLV-systemen zijn de volgende aspecten uit het Bouwbesluit relevant: — richting van de stroming (artikel 3.54 en 3.61); — capaciteit van de afvoervoorziening (artikel 3.50 en 3.59); — verdunningsfactor (artikel 3.33); — rookgasdoorlatendheid (artikel 3.53 en 3.60). Afhankelijk van de aangesloten belasting op het rookgasafvoersysteem zijn NEN 2757-1 of
NPR 3378-60 NPR 3378
A.2.2   Situatie 2
Situatie 2 wordt als volgt omschreven: Een toevoer in een gevel ten opzichte van een afvoer in een lager gelegen aangrenzend dakvlak, en een toevoer in een gevel ten opzichte van een afvoer in een lager gelegen gevel, waarbij de gevels worden gescheiden door een dakvlak. Voor een inspringende gevel moet de lengte van de verbindingslijn tussen de afvoer tot de eerst bovengelegen dakrand minder
NPR 3378-61 NPR 3378
1   Onderwerp en toepassingsgebied
In dit deel van NPR 3378 worden werkwijzen beschreven voor het bepalen van de plaats van de uitmonding van een gastoestel met natuurlijke of mechanische afvoer van rookgas met het oog op de goede werking van toestel en afvoer. Dit deel van toepassing op zowel toestellen type В (open toestellen) als type С (gesloten toestellen).
NPR 3378-61 NPR 3378
4.3   Mechanische afvoer van het rookgas
Voor de type toestellen B22 of B23 (open toestellen zonder trekonderbreker met ventilator) is het toegelaten om ook in andere uitmondingsgebieden dan I of II uit te monden; dit geldt ook voor mechanische afvoer van rookgas door een externe ventilator bij toestellen type B11. De gekozen plaats van uitmonding heeft meestal wel gevolgen voor de plaats van de verbrandingsluchttoevoeropening. Uitmonding
NPR 3378-42 NPR 3378
3.5   Toevoervoorzieningen voor verbrandingslucht voor type C toestellen
De verbrandingslucht voor een type C toestel is per definitie de buitenlucht die rechtstreeks via een aanvoerleiding naar het toestel stroomt. De onderlinge situering van de toevoeropening voor verbrandingslucht en de uitmonding voor het rookgas van dit type toestel bepaalt de goede werking van het toestel. Om die reden geeft de fabrikant van een type C toestel in het installatievoorschrift
NPR 3378-42 NPR 3378
4   Rookgasafvoervoorzieningen; algemene aspecten voor type B en C toestellen
4.1   Inleiding De rookgasafvoervoorziening voor de type B11 toestellen verschillen wezenlijk met die van de overige toestellen typen B22, B23 en de type C toestellen. Bij die laatste groepen toestellen is altijd sprake van overdruk van het rookgas ten opzichte van de binnenatmosfeer, of door transport door een ventilator, of vanwege de plaats van de toevoer en de afvoer. Het materiaal moet
NPR 3378-42 NPR 3378
4.2   Ondichtheid van de rookgasafvoer; onderdruk (N) of overdruk (P) systemen
Het Bouwbesluit stelt zwaardere eisen aan de rookgasdoorlatendheid (lekdichtheid) van de voor-ziening voor rookgasafvoer onder overdruk dan in het geval van een onderdruksysteem. De reden hiervan is dat er bij overdruk rookgas uit het systeem naar de binnenatmosfeer kan lekken en gezondheidsschade kan veroorzaken. Eenvoudige indeling in onderdruk of overdruk van de rookgasafvoer ten opzichte
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Pagina
Gerelateerde normen
NEN 1059:2010, Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 — Gasvoorzieningsystemen — Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie NEN 1078:2018, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar — Prestatie-eisen — Nieuwbouw NEN 1087:2001, Ventilatie van gebouwen — Bepalingsmethoden voor nieuwbouw NEN 2078:1987, Voorschriften voor
Vraag & antwoord
Bij wie kan ik terecht met een technische vraag?
Met een technische vraag over het product kunt u terecht bij onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391. Wij helpen u graag verder.
Vraag & antwoord
Mag ik normen kopiëren?
Nee, net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer
Vraag & antwoord
Wat kan ik met mijn werkboek?
Uw werkboek geeft u de mogelijkheid om notities te maken, op te slaan en te bewerken. U vindt hier ook uw aangemaakte bladwijzers.
Vraag & antwoord
Ik heb een vraag over mijn factuur, bij wie kan ik terecht?
U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391.
Pagina
Inloggen
Vraag & antwoord
Welke abonnementen zijn er voor 'Werken met NPR 3378'?
U kunt kiezen uit drie typen abonnementen: Werken met NP 3378 - Basis Werken met NPR 3378 - Premium Werken met NPR 3378 - Premium online Lees meer over de verschillende abonnementen
Vraag & antwoord
Is er een training rondom gasinstallaties?
NEN organiseert meerdere keren per jaar de 1-daagse training 'NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk'. Lees meer over de training
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""