Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
2776 resultaten
NEN 3028 Norm
7   Stookruimten
7.1   Plaats van de stookruimte 7.1.1   Algemeen Onderscheiden worden stookruimten voor: a) met gasvormige brandstof (lichter of zwaarder dan lucht) gestookte toestellen; b) met vloeibare brandstof gestookte toestellen; c) met vaste brandstof gestookte toestellen. 7.1.2   Met gasvormige brandstof gestookte toestellen Ten aanzien van de plaats van een stookruimte worden
NEN 3028 Norm
7.3.2   Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
Een stookruimte moet zijn uitgevoerd als een brandcompartiment. Deze eis wordt gesteld om de kans te beperken dat een beginnende brand zich over een groot gedeelte van het gebouw of naar een ander gebouw uitbreidt. In de regel moet de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) tussen de stookruimte en een andere besloten ruimte ten minste 60 min zijn, bepaald volgens NEN 6068.
NEN 3028 Norm
7.5.1   Algemeen
De scheidingsconstructies, de omringende wanden, de vloer en het plafond van een stookruimte, uitgezonderd de uitwendige scheidingsconstructies grenzend aan de buitenlucht, moeten gasbelemmerend zijn uitgevoerd. Daartoe mogen de vloeren en wanden tussen de stookruimte en de ruimte onder de vloer, alsmede wanden tussen de stookruimte en invoerruimten, geen openingen, deuren, luiken, ramen of andere
NEN 3028 Norm
7.6   Elektrische installatie en verlichting van stookruimten
De lichtinstallatie van de stookruimte mag niet op dezelfde eindgroep en/of aardlekschakelaar zijn aangesloten als de verbrandingsinstallatie. Een stookruimte moet met behulp van vaste armaturen zo elektrisch kunnen worden verlicht, dat werkzaamheden aan de verbrandingsinstallatie, ook bij de afwezigheid van daglicht, kunnen worden verricht. De verlichtingssterkte ter plaatse van de verbrandingsinstallatie
NEN 3028 Norm
7.7.2.4   Invloed van luchtinstroom- op luchtuitstroomopeningen
De luchtinstroom- en luchtuitstroomopeningen moeten ten opzichte van elkaar zo zijn aangebracht dat dwarsventilatie is verkregen. Bij natuurlijke ventilatie mogen de instroomopening van de luchttoevoer en de uitstroomopening van de luchtafvoer niet in dezelfde gevel zijn aangebracht. Bij natuurlijke ventilatie moet het hoogteverschil tussen de plaats van de uitstroomopening voor de luchttoevoer
NEN 3028 Norm
7.7.2.6   Uitvoering van luchtinstroom- en luchtuitstroomopeningen
De luchtinstroom- en luchtuitstroomopeningen moeten zo zijn uitgevoerd en aangebracht dat de vrije doorlaat is gewaarborgd.De onderkant van openingen in verticale wanden moet ten minste 0,3 m boven het maaiveld liggen, bij een dakopstelling ten minste 0,3 m boven het dakniveau (volgens figuur 8) en bij toepassing van koekoeken ten minste 0,3 m boven de vloer van de koekoek. De wanden van een koekoek
NEN 3028 Norm
7.7.3.3   Gesloten toestel
De doorlaat of de volumestroom van de luchttoevoer en de doorlaat of de volumestroom van de luchtafvoer moeten voldoen aan de in tabel 4 genoemde waarden. In de tabel wordt rekening gehouden met de mogelijkheid tot het toepassen van een extra afzuigventilator, ter voorkoming van een hoge ruimtetemperatuur. Tabel 4 — Uitsluitend gesloten toestel in stookruimten met een totale belasting
NEN 3028 Norm
8   Proceszijdige beveiligingen van gebouwgebonden installaties
8.1   Algemeen Onderscheiden worden: a) cv-installaties; b) separate warmtewisselaars; c) leidingwaterinstallaties; d) luchtbehandelingsinstallaties. De proceszijdige beveiligingen bij gebouwgebonden installaties zijn dus beveiligingen in het cv-leidingnet, het warmtapwaterleidingnet of in kanalen van luchtverwarmers. OPMERKING 1 Over het algemeen is het voor
NEN 3028 Norm
8.3   Separate warmtewisselaars
De afsluitbare ruimte voor verwarmd medium van een separate warmtewisselaar of een indirect verhit warmwatervoorraadtoestel, moet zijn voorzien van een veiligheidsklep. Ten aanzien van de middellijn van deze klep gelden de gegevens van de fabrikant van de klep, met als uitgangspunt de maximaal mogelijke dampontwikkeling. Bij gebruik van verschillende gecombineerde warmtewisselaars in één systeem
NEN 3028 Norm
11.4.1   Toestellen in stookruimten
11.4.1.1   Algemeen Een afzonderlijke ruimte waarin een industrieel verbrandingstoestel wordt opgesteld moet, behalve voor het onderwerp verbrandingslucht en ventilatie, voldoen aan de eisen voor stookruimten voor gebouwgebonden verbrandingsinstallaties zoals beschreven in hoofdstuk 7 van deze norm. De eisen voor verbrandingslucht en ventilatie worden beschreven in het onderstaande artikel
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Pagina
Gerelateerde normen
NEN 1059:2010, Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 — Gasvoorzieningsystemen — Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie NEN 1078:2018, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar — Prestatie-eisen — Nieuwbouw NEN 1087:2001, Ventilatie van gebouwen — Bepalingsmethoden voor nieuwbouw NEN 2078:1987, Voorschriften voor
Vraag & antwoord
Bij wie kan ik terecht met een technische vraag?
Met een technische vraag over het product kunt u terecht bij onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391. Wij helpen u graag verder.
Vraag & antwoord
Mag ik normen kopiëren?
Nee, net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer
Vraag & antwoord
Wat kan ik met mijn werkboek?
Uw werkboek geeft u de mogelijkheid om notities te maken, op te slaan en te bewerken. U vindt hier ook uw aangemaakte bladwijzers.
Vraag & antwoord
Ik heb een vraag over mijn factuur, bij wie kan ik terecht?
U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391.
Pagina
Inloggen
Vraag & antwoord
Welke abonnementen zijn er voor 'Werken met NPR 3378'?
U kunt kiezen uit drie typen abonnementen: Werken met NP 3378 - Basis Werken met NPR 3378 - Premium Werken met NPR 3378 - Premium online Lees meer over de verschillende abonnementen
Vraag & antwoord
Is er een training rondom gasinstallaties?
NEN organiseert meerdere keren per jaar de 1-daagse training 'NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk'. Lees meer over de training
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""