Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
2776 resultaten
NEN 2757-1 Norm
8.3.8   Situatie 7
Situatie 7 wordt als volgt omschreven: Een toevoer in een dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23° ten opzichte van een lager gelegen afvoer in hetzelfde dakvlak of een lager gelegen aangrenzend dakvlak. Figuur 12 — Situatie 7 Legenda A afvoer D dak T toevoer Δh verticale afstand tussen afvoer- en toevoeropening
NEN 2757-1 Norm
9.2.2   Voorwaarden
Alle open verbindingen van de afvoervoorziening met de buitenlucht moeten zijn afgesloten of tijdelijk zijn afgedicht.
NEN 2757-1 Norm
A
Bijlage A (normatief) Uitgangspunten voor de bepaling van de capaciteit In hoofdstuk 7 worden de bepalingsmethoden beschreven voor de capaciteit van voorzieningen voor de afvoer van rookgas. Voor open toestellen moet daarbij rekening worden gehouden met een aantal relevante algemene aspecten en met specifieke Nederlandse randvoorwaarden. 1) Algemene aspecten: — de trekhoogte (verticale
NPR 3378-3 NPR 3378
1   Onderwerp en toepassingsgebied
Dit deel heeft betrekking op 5.3 van NEN 1078:2004 en op 5.3 van NEN 8078:2004. Volgens de procedures in dit deel van de NPR komt de grafiekmethode als werkwijze voor het dimensioneren van de leiding aan de orde, alsmede de berekening volgens de formulemethode.
NPR 3378-3 NPR 3378
A.2   Gelijktijdigheidsfactoren
Bij het vaststellen van de maximale belasting bij het ontwerpen van een binnenleiding kunnen onderstaande gelijktijdigheidsfactoren worden toegepast voor het al dan niet gelijktijdig in gebruik zijn van de toestellen of hun branders. Deze gelijktijdigheidsfactoren behoren zo goed mogelijk te worden gekozen. Bij gasinstallaties in bedrijven is overleg met de gebruiker van de desbetreffende installatie
NPR 3378-3 NPR 3378
A.3   Formulemethode
A.3.1   Stromingsweerstand in leidingen Om het drukverlies door de weerstand in een leidingdeel met constante diameter te berekenen, kan gebruik worden gemaakt van de volgende formule: of, herschreven in een iets andere gedaante: waarin: p1 is de absolute druk aan het begin van het leidingdeel, in Pa; λ is de weerstandscoëfficiënt, deze ligt doorgaans tussen 0,02 en
NPR 3378-4 NPR 3378
Voorwoord
In de serie Nederlandse praktijkrichtlijnen verschijnen publicaties van informatief karakter, zoals toelichtingen op normen, constructieve mogelijkheden, werkmethoden en fabricagegegevens. Aan deze publicaties mag geen normatieve waarde worden toegekend. Indien een gasinstallatie wordt geïnstalleerd volgens de in de delen van deze NPR genoemde uitvoeringsvormen voldoet deze installatie aan de
NPR 3378-4 NPR 3378
3   Termen en definities
Voor de toepassing van dit deel van NPR 3378 gelden de termen en definities in NPR 3378-0. In NPR 3378-0 is aangegeven uit welke normen de termen en definities afkomstig zijn.
NEN 3028 Norm
Voorwoord
In het Bouwbesluit 2012 wordt voor een brandveilige opstelling van het verbrandingstoestel verwezen naar NEN 3028. De voorliggende norm is afgestemd op het Bouwbesluit 2012. Naast de eisen voor stookruimten van de gebouwgebonden verbrandingsinstallaties zijn in de voorliggende druk ook eisen voor de opstellingsruimten van de gebouwgebonden installaties opgenomen. De norm is geheel geactualiseerd
NEN 3028 Norm
6.3   Materiaalgedrag bij brand nabij de opstelplaats
6.3.1   Bestandheid van de omringende wanden tegen vrijkomende warmte Als het installatievoorschrift niet, of niet volledig voorziet in de aspecten die hier zijn genoemd, dan is deze normtekst bepalend. Vloeren, wanden en afdekkingen (plafonds) van een ruimte moeten ter plaatse waar door hittestraling van het toestel en/of de afvoervoorziening, inclusief de aansluitleiding, brandgevaar aanwezig
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Pagina
Gerelateerde normen
NEN 1059:2010, Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 — Gasvoorzieningsystemen — Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie NEN 1078:2018, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar — Prestatie-eisen — Nieuwbouw NEN 1087:2001, Ventilatie van gebouwen — Bepalingsmethoden voor nieuwbouw NEN 2078:1987, Voorschriften voor
Vraag & antwoord
Bij wie kan ik terecht met een technische vraag?
Met een technische vraag over het product kunt u terecht bij onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391. Wij helpen u graag verder.
Vraag & antwoord
Mag ik normen kopiëren?
Nee, net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer
Vraag & antwoord
Wat kan ik met mijn werkboek?
Uw werkboek geeft u de mogelijkheid om notities te maken, op te slaan en te bewerken. U vindt hier ook uw aangemaakte bladwijzers.
Vraag & antwoord
Ik heb een vraag over mijn factuur, bij wie kan ik terecht?
U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391.
Pagina
Inloggen
Vraag & antwoord
Welke abonnementen zijn er voor 'Werken met NPR 3378'?
U kunt kiezen uit drie typen abonnementen: Werken met NP 3378 - Basis Werken met NPR 3378 - Premium Werken met NPR 3378 - Premium online Lees meer over de verschillende abonnementen
Vraag & antwoord
Is er een training rondom gasinstallaties?
NEN organiseert meerdere keren per jaar de 1-daagse training 'NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk'. Lees meer over de training
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""