Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
3100 resultaten
NPR 3378-22 NPR 3378
1   Beschrijving opstelplaatsen, opstellingsruimten en stookruimten
1.1   Algemeen In de normen NEN 1078 (GAVO-1987), NEN 2078, en NEN 3028 zijn de begrippen opstellingsruimte en stookruimte gedefinieerd. Het Bouwbesluit gebruikt veelvuldig de benaming opstelplaats (voor een verwarmingstoestel). Meestal bedoelt men hiermee de precieze plaats waar een toestel in een ruimte wordt of kan worden opgesteld. Soms wordt daarmee ook de gehele ruimte bedoeld. In dat
NPR 3378-22 NPR 3378
2.2   Aanvullende aspecten bij een stookgas zwaarder dan lucht (butaan en propaan)
2.2.1   Vloeren — Onder een op de vloer staand toestel behoort de vloer van onbrandbaar materiaal (volgens NEN 6064, hoofdstuk 3) te zijn. — De vloer mag niet onder het maaiveld zijn gelegen. 2.2.2   Gasbelemmering/riolering Afvoeren van wasbakken e.d., die zich binnen de opstellingsruimte bevinden, mogen geen directe verbinding vormen tussen de riolering en de opstellingsruimte
NPR 3378-22 NPR 3378
2.2.1   Vloeren
— Onder een op de vloer staand toestel behoort de vloer van onbrandbaar materiaal (volgens NEN 6064, hoofdstuk 3) te zijn. — De vloer mag niet onder het maaiveld zijn gelegen.
NPR 3378-22 NPR 3378
2.3   Beperkingen voor de toepassing van toestellen in ruimten
— In toiletruimten en badruimten mogen geen verwarmingstoestellen type A of type B (Bouwbesluit 4.16.1) zijn geïnstalleerd. — Een verwarmingstoestel type C kan in een badruimte zijn opgesteld, mits het bestand is tegen de vochtige atmosfeer en geschikt is voor bedoelde ruimten volgens het installatievoorschrift van de toestelfabrikant. De plaats in de ruimte is daarbij afhankelijk van de
NPR 3378-22 NPR 3378
2.4   Aspecten voor toevoer van lucht
2.4.1   Algemeen Er behoren toereikende voorzieningen voor toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas te zijn aangebracht, opdat de volledige verbranding van het gas en volledige afvoer van het rookgas is gewaarborgd. Openingen moeten eveneens toereikend zijn om bevriezingsgevaar in de ruimte te voorkomen of om te voorkomen dat de temperatuur in de ruimte te hoog kan oplopen. 2.4.2
NPR 3378-22 NPR 3378
2.5   Afvoer en uitmonding
Zie de desbetreffende werkbladen NPR 3378.
NPR 3378-22 NPR 3378
3.1.2.3   Wanden, deuren en ramen
De wanden, met eventueel daarin aangebrachte deuren, ramen en luiken, en de afdekking van een stookruimte naar een brandcompartiment moeten een brandwerendheid (branddoorslag en brandoverslag) bezitten van ten minste 60 min. Aanwezige deuren moeten zelfsluitend zijn; aanwezige ramen moeten als vaste ramen zijn uitgevoerd (Bouwbesluit 2.13.1).
NPR 3378-22 NPR 3378
3.1.2.4   Brandveiligheid van kanalen, schachten en kokers
Een kanaal of een leiding voor de afvoer van rookgas behoort brandveilig te zijn uitgevoerd; het materiaal moet onbrandbaar zijn.Een ventilatiekanaal of een schacht of koker moet van onbrandbaar materiaal zijn, behalve als deze uitsluitend voor de stookruimte is bestemd en niet in andere ruimten is gelegen (Bouwbesluit 2.11.1).
NPR 3378-22 NPR 3378
3.4.2   Regel- en meetapparatuur
De gasdrukregel- en gasmeetapparatuur van het energiebedrijf in de toevoerleiding naar de stookinstallatie kan eventueel in de stookruimte (of de opstellingsruimte) zijn opgesteld, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: — de stookruimte (of opstellingsruimte) maakt geen deel uit van een gebouw waarin zich veel mensen kunnen bevinden (zoals een openbaar gebouw, een woongebouw enz.);
NPR 3378-22 NPR 3378
3.7   Doortocht en capaciteit van de toevoer en afvoer van (verbrandings)lucht
OPMERKING Het Bouwbesluit schrijft voor toestellen met een belasting van meer dan 130 kW (b.w.) voor dat de capactiteit voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas toereikend moet zijn; zie Bouwbesluit 3.13.1 en 3.14.1. 3.7.1   Type-B-toestel De doortocht of de volumestroom van de luchttoevoer en de doortocht of de volumestroom van de luchtafvoer moet voldoen aan de in
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Pagina
Gerelateerde normen
NEN 1059:2010, Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 — Gasvoorzieningsystemen — Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie NEN 1078:2018, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar — Prestatie-eisen — Nieuwbouw NEN 1087:2001, Ventilatie van gebouwen — Bepalingsmethoden voor nieuwbouw NEN 2078:1987, Voorschriften voor
Vraag & antwoord
Bij wie kan ik terecht met een technische vraag?
Met een technische vraag over het product kunt u terecht bij onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391. Wij helpen u graag verder.
Vraag & antwoord
Mag ik normen kopiëren?
Nee, net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer
Vraag & antwoord
Wat kan ik met mijn werkboek?
Uw werkboek geeft u de mogelijkheid om notities te maken, op te slaan en te bewerken. U vindt hier ook uw aangemaakte bladwijzers.
Vraag & antwoord
Ik heb een vraag over mijn factuur, bij wie kan ik terecht?
U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391.
Pagina
Inloggen
Vraag & antwoord
Welke abonnementen zijn er voor 'Werken met NPR 3378'?
U kunt kiezen uit drie typen abonnementen: Werken met NP 3378 - Basis Werken met NPR 3378 - Premium Werken met NPR 3378 - Premium online Lees meer over de verschillende abonnementen
Vraag & antwoord
Is er een training rondom gasinstallaties?
NEN organiseert meerdere keren per jaar de 1-daagse training 'NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk'. Lees meer over de training