Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
3100 resultaten
NPR 3378-22 NPR 3378
7.2   Stookruimten, beheer, onderhoud en inspectie
Een stookruimte mag niet als opslag- of bergruimte worden gebruikt. In een stookruimte mogen geen voorwerpen of stoffen aanwezig zijn die het brand- of explosiegevaar verhogen. Noodzakelijk in de stookruimte aanwezige verplaatsbare objecten moeten zo zijn geplaatst dat deze de luchttoevoer naar de stookruimte en/of de luchttoevoer naar de verbrandingstoestellen niet kunnen belemmeren. De vluchtroutes
NPR 3378-22 NPR 3378
6.1   Bouwkundig
6.1.1   Algemeen Een stookruimte moet zo zijn geconstrueerd en ingericht dat ( NEN 3028): — de kans op het ontstaan van brand in de ruimte zoveel mogelijk is beperkt; — de montage, de bediening, het onderhoud en de reparatie naar behoren kunnen plaatsvinden; — de temperatuur in de stookruimte niet beneden 0 °C kan dalen en niet boven 40 °C kan stijgen. Echter indien de buitentemperatuur
NPR 3378-22 NPR 3378
6.1.2   Aspecten samenhangend met brand
6.1.2.1   Algemeen De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) tussen de stookruimte en een andere besloten ruimte is in de regel 60 min, bepaald volgens NEN 6068. OPMERKING Een stookruimte moet volgens het Bouwbesluit zijn uitgevoerd als een afzonderlijk brandcompartiment (Bouwbesluit, afdeling 2.10). De wanden, met eventueel daarin aangebrachte deuren, ramen en luiken
NPR 3378-22 NPR 3378
6.2.2   Leidingdoorvoeringen
— Doorvoeringen van cv-, gas-, water- en rookgasafvoerleidingen, van kabels of van andere voorzieningen, moeten in vloeren en wanden van de inwendige scheidingsconstructies van een stookruimte gasbelemmerend zijn uitgevoerd ( NEN 3028). — Een leidingdoorvoering in een grondkerende wand of vloer van een invoerruimte of invoerput behoeft niet gasbelemmerend te zijn uitgevoerd. De invoerruimte
NPR 3378-22 NPR 3378
6.4.2   Regel- en meetapparatuur
De gasdrukregel- en gasmeetapparatuur van het energiebedrijf in de toevoerleiding naar de stookinstallatie mag eventueel in de stookruimte (of de opstellingsruimte) zijn opgesteld, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: — de stookruimte (of opstellingsruimte) maakt geen deel uit van een gebouw waarin zich veel mensen kunnen bevinden (zoals een openbaar gebouw, een woongebouw enz.);
NPR 3378-22 NPR 3378
6.4.4.1   Gas
6.4.4.1.1   Gasinstallatieleidingen Gasinstallatieleidingen met een nominale werkdruk van ten hoogste 500 mbar moeten voldoen aan NEN 1078 (Bouwbesluit, afdeling 6.2). Voor de technische uitvoeringsvormen voor gasinstallatieleidingen met een nominale werkdruk hoger dan 500 mbar moet gebruik worden gemaakt van de norm voor industriële gasinstallaties NEN-EN 15001-1 (Bouwbesluit, afdeling
NPR 3378-22 NPR 3378
6.4.4.1.1   Gasinstallatieleidingen
Gasinstallatieleidingen met een nominale werkdruk van ten hoogste 500 mbar moeten voldoen aan NEN 1078 (Bouwbesluit, afdeling 6.2). Voor de technische uitvoeringsvormen voor gasinstallatieleidingen met een nominale werkdruk hoger dan 500 mbar moet gebruik worden gemaakt van de norm voor industriële gasinstallaties NEN-EN 15001-1 (Bouwbesluit, afdeling 6.2). Het gebruik van kunststof leidingmaterialen
NPR 3378-22 NPR 3378
6.4.4.1.2   Gasafsluiters
In de gasleiding naar de stookruimte moet op een goed bereikbare plaats een afsluiter zijn aangebracht om in noodgevallen de gastoevoer af te kunnen sluiten. OPMERKING In veel gevallen kan de hoofdafsluiter nabij de gasmeter of van de gasdrukregel- en gasmeetinstallatie daarvoor dienst doen. Het is aan te raden de plaats van de afsluiter in overleg met de plaatselijke brandweer vast te stellen
NPR 3378-22 NPR 3378
6.4.4.2.2   Afsluitbaarheid elektrische installatie
In de stookruimte moet op een goed bereikbare plaats een schakelaar zijn aangebracht waarmee de elektrische energie voor de branders kan worden uitgeschakeld ( NEN 3028, 5.7). Behalve de bovengenoemde schakelaar, moet op een onder alle omstandigheden bereikbare plaats, gelegen buiten de stookruimte, een soortgelijke schakelaar zijn aangebracht. Bij die schakelaar moet duidelijk leesbaar het
NPR 3378-22 NPR 3378
6.5.2   Constructie luchttoevoer- en ventilatievoorzieningen
6.5.2.1   Luchtinstroom- en luchtuitstroomopeningen Stookruimten moeten van niet-afsluitbare luchtinstroom- en luchtuitstroomopeningen zijn voorzien ( NEN 3028). 6.5.2.2   Uitstroomopeningen voor de luchttoevoer Bij natuurlijke luchttoevoer in combinatie met natuurlijke of mechanische luchtafvoer moeten de uitstroomopeningen voor de toevoer van de verbrandings- en ventilatielucht zo laag
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Pagina
Gerelateerde normen
NEN 1059:2010, Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 — Gasvoorzieningsystemen — Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie NEN 1078:2018, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar — Prestatie-eisen — Nieuwbouw NEN 1087:2001, Ventilatie van gebouwen — Bepalingsmethoden voor nieuwbouw NEN 2078:1987, Voorschriften voor
Vraag & antwoord
Bij wie kan ik terecht met een technische vraag?
Met een technische vraag over het product kunt u terecht bij onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391. Wij helpen u graag verder.
Vraag & antwoord
Mag ik normen kopiëren?
Nee, net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer
Vraag & antwoord
Wat kan ik met mijn werkboek?
Uw werkboek geeft u de mogelijkheid om notities te maken, op te slaan en te bewerken. U vindt hier ook uw aangemaakte bladwijzers.
Vraag & antwoord
Ik heb een vraag over mijn factuur, bij wie kan ik terecht?
U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391.
Pagina
Inloggen
Vraag & antwoord
Welke abonnementen zijn er voor 'Werken met NPR 3378'?
U kunt kiezen uit drie typen abonnementen: Werken met NP 3378 - Basis Werken met NPR 3378 - Premium Werken met NPR 3378 - Premium online Lees meer over de verschillende abonnementen
Vraag & antwoord
Is er een training rondom gasinstallaties?
NEN organiseert meerdere keren per jaar de 1-daagse training 'NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk'. Lees meer over de training