Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
3100 resultaten
NPR 3378-22 NPR 3378
5.4   Aspecten voor toevoer van lucht
5.4.1   Algemeen Er moeten toereikende voorzieningen voor toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas zijn aangebracht, opdat de volledige verbranding van het gas en volledige afvoer van het rookgas zijn gewaarborgd en om te voorkomen dat de temperatuur in de ruimte te hoog kan oplopen (Bouwbesluit, artikel 3.48). Anderzijds mogen openingen ook niet zo groot zijn dat dit leidt tot bevriezingsgevaar
NPR 3378-22 NPR 3378
5.4.1   Algemeen
Er moeten toereikende voorzieningen voor toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas zijn aangebracht, opdat de volledige verbranding van het gas en volledige afvoer van het rookgas zijn gewaarborgd en om te voorkomen dat de temperatuur in de ruimte te hoog kan oplopen (Bouwbesluit, artikel 3.48). Anderzijds mogen openingen ook niet zo groot zijn dat dit leidt tot bevriezingsgevaar.
NPR 3378-22 NPR 3378
5.4.2   Toestellen type A (open, afvoerloos)
Toestellen type A zullen tijdens het gebruik het CO2-gehalte in de lucht verhogen. Bovendien zullen andere componenten die in geringe mate in het rookgas voorkomen zoals NOx en CO, in de ruimtelucht terechtkomen.Bij toestellen met een kortstondige gebruiksduur als een kooktoestel of een afvoerloze keukengeiser is kortstondig (10 min à 15 min) een CO2-gehalte van ten hoogste 1,5 % (volume) toegelaten
NPR 3378-22 NPR 3378
5.4.3.2   Openingen
LuchtafvoervoorzieningTen behoeve van een acceptabele atmosfeer in de opstellingsruimte is bij kleine afmetingen een permanent geopende luchtafvoervoorziening noodzakelijk (Bouwbesluit, artikel 3.48). — Laat de luchtafvoervoorziening Aa bij voorkeur buiten uitmonden indien de luchttoevoer rechtstreeks van buiten wordt betrokken. — Laat de luchtafvoervoorziening in een aangrenzende ruimte
NPR 3378-22 NPR 3378
6.1   Bouwkundig
6.1.1   Algemeen De ruimte wordt zo uitgevoerd dat: — bediening, onderhoud en reparatie aan het toestel naar behoren kunnen worden uitgevoerd; — de kans op het ontstaan van brand door het gastoestel in de ruimte zo klein mogelijk is; — de temperatuur in de ruimte niet beneden 0 °C kan dalen en niet kan stijgen boven 40 °C. Echter, indien de buitentemperatuur oploopt tot meer dan
NPR 3378-22 NPR 3378
6.1.2   Maatregelen tegen verspreiding van brand
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) tussen de stookruimte en een andere besloten ruimte is in de regel 60 min, bepaald volgens NEN 6068+C1. OPMERKING Een stookruimte moet volgens het Bouwbesluit zijn uitgevoerd als een afzonderlijk brandcompartiment (Bouwbesluit, art. 2.83, lid 7). De wanden, met eventueel daarin aangebrachte deuren, ramen en luiken, de vloer en
NPR 3378-22 NPR 3378
6.2.1   Algemeen
De scheidingsconstructies, de omringende wanden, de vloer en het plafond van een stookruimte, uitgezonderd de uitwendige scheidingsconstructies grenzend aan de buitenlucht, moeten gasbelemmerend zijn uitgevoerd ( NEN 3028). Daartoe mogen de vloeren en wanden tussen de stookruimte en de ruimte onder de vloer, alsmede wanden tussen de stookruimte en invoerruimten, geen openingen, deuren, luiken,
NPR 3378-22 NPR 3378
6.5.2.1   Luchtinstroom- en luchtuitstroomopeningen
Stookruimten moeten van niet-afsluitbare luchtinstroom- en luchtuitstroomopeningen zijn voorzien ( NEN 3028).
NPR 3378-22 NPR 3378
6.5.2.2   Uitstroomopeningen voor de luchttoevoer
Bij natuurlijke luchttoevoer in combinatie met natuurlijke of mechanische luchtafvoer moeten de uitstroomopeningen voor de toevoer van de verbrandings- en ventilatielucht zo laag mogelijk in de stookruimte zijn aangebracht, doch nergens hoger dan ⅓ van de totale hoogte gerekend vanaf de vloer. Deze openingen moeten in verbinding staan met de buitenlucht ( NEN 3028:2016, 7.7.2.2). Een toevoerluchtstroom
NPR 3378-22 NPR 3378
6.5.2.4   Invloed van luchtinstroom- op luchtuitstroomopeningen
De luchtinstroom- en luchtuitstroomopeningen moeten ten opzichte van elkaar zo zijn aangebracht dat dwarsventilatie is verkregen ( NEN 3028:2016, 7.7.2.4). Bij natuurlijke ventilatie mogen de instroomopening van de luchttoevoer en de uitstroomopening van de luchtafvoer niet in dezelfde gevel zijn aangebracht. Bij natuurlijke ventilatie moet het hoogteverschil tussen de plaats van de instroomopening
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Pagina
Gerelateerde normen
NEN 1059:2010, Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 — Gasvoorzieningsystemen — Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie NEN 1078:2018, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar — Prestatie-eisen — Nieuwbouw NEN 1087:2001, Ventilatie van gebouwen — Bepalingsmethoden voor nieuwbouw NEN 2078:1987, Voorschriften voor
Vraag & antwoord
Bij wie kan ik terecht met een technische vraag?
Met een technische vraag over het product kunt u terecht bij onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391. Wij helpen u graag verder.
Vraag & antwoord
Mag ik normen kopiëren?
Nee, net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer
Vraag & antwoord
Wat kan ik met mijn werkboek?
Uw werkboek geeft u de mogelijkheid om notities te maken, op te slaan en te bewerken. U vindt hier ook uw aangemaakte bladwijzers.
Vraag & antwoord
Ik heb een vraag over mijn factuur, bij wie kan ik terecht?
U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391.
Pagina
Inloggen
Vraag & antwoord
Welke abonnementen zijn er voor 'Werken met NPR 3378'?
U kunt kiezen uit drie typen abonnementen: Werken met NP 3378 - Basis Werken met NPR 3378 - Premium Werken met NPR 3378 - Premium online Lees meer over de verschillende abonnementen
Vraag & antwoord
Is er een training rondom gasinstallaties?
NEN organiseert meerdere keren per jaar de 1-daagse training 'NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk'. Lees meer over de training