Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
3100 resultaten
NPR 3378-21 NPR 3378
1   Onderwerp en toepassingsgebied
In dit deel van de NPR is een werkwijze beschreven voor het installeren van een type A-kooktoestel op gas in een keuken van een woning. Het deel is van toepassing voor een nominale belasting van het toestel op onderwaarde tot 13,5 kW.
NPR 3378-22 NPR 3378
4   Opstellingsruimten en stookruimten
4.1   Algemeen Het Bouwbesluit gaat ervan uit dat er in elke opstellingsruimte of stookruimte een gasexplosie kan optreden. De bouwconstructie moet daarom bestand zijn tegen een gasexplosie in een opstellings- of stookruimte. Dat betekent dat bij een explosie er wel muren of daken mogen bezwijken, maar de draagconstructie moet blijven staan. Constructeurs kunnen NEN-EN 1990+A1+A1/C2 en NEN-EN
NPR 3378-22 NPR 3378
5   Opstellingsruimten
5.1   Algemeen De ruimte wordt zo uitgevoerd dat: — bediening, onderhoud en reparatie aan het toestel naar behoren kunnen worden uitgevoerd; — de kans op het ontstaan van brand door het gastoestel in de ruimte zo klein mogelijk is; — de temperatuur in de ruimte niet beneden 0 °C kan dalen en niet kan stijgen boven 40 °C. Echter, indien de buitentemperatuur oploopt tot meer dan
NPR 3378-22 NPR 3378
5.1   Algemeen
De ruimte wordt zo uitgevoerd dat: — bediening, onderhoud en reparatie aan het toestel naar behoren kunnen worden uitgevoerd; — de kans op het ontstaan van brand door het gastoestel in de ruimte zo klein mogelijk is; — de temperatuur in de ruimte niet beneden 0 °C kan dalen en niet kan stijgen boven 40 °C. Echter, indien de buitentemperatuur oploopt tot meer dan 30 °C, mag de temperatuur
NPR 3378-22 NPR 3378
5.2   Butaan en propaan
Aanvullende voorwaarden bij butaan en propaan zijn: — vloeren van opstellingsruimten liggen niet onder het maaiveld; — schrobputjes in de vloer zijn niet toegelaten. Vloeren tussen opstellingsruimten en ruimten onder beganegrondvloeren mogen geen openingen en luiken bevatten.
NPR 3378-22 NPR 3378
5.4.3   Toestellen type B (open, afvoergebonden)
5.4.3.1   Algemeen OPMERKING De plaatsing van een toestel type B wordt door de overheid sterk afgeraden, zie Handreiking vervanging open-verbrandingstoestellen– voor corporaties en andere professionele verhuurders. De in figuur 2 gegeven doortochten voor de verbrandingsluchttoevoer (At) gelden voor opstellingsruimten in woningen en andere gebouwen met natuurlijke ventilatieluchttoevoer
NPR 3378-22 NPR 3378
5.6   Toegankelijkheid en vluchtroutes van een opstellingsruimte niet bestemd voor het verblijven van personen 3)
Een opstellingsruimte moet, vanwege veilige arbeidsomstandigheden, te allen tijde op een veilige en gemakkelijke wijze kunnen worden bereikt en verlaten (Bouwbesluit, afdeling 7.2). De ruimte moet ten minste één veilige uitgang hebben. De vluchtmogelijkheden vanaf elk toegankelijk punt in de ruimte naar de uitgang moeten evenals de vluchtmogelijkheden buiten de ruimte een onbelemmerde doorgang
NPR 3378-22 NPR 3378
3   Termen en definities
Voor de toepassing van dit deel van NPR 3378 gelden de termen en definities in NPR 3378-0. In NPR 3378-0 is aangegeven uit welke normen de termen en definities afkomstig zijn.
NPR 3378-22 NPR 3378
5   Aspecten voor opstellingsruimten
5.1   Algemeen De ruimte waarin een toestel is opgesteld behoort zo te zijn uitgevoerd dat: — de temperatuur in de ruimte niet kan stijgen boven 40 °C; — de bediening, het onderhoud en de reparatie aan een gastoestel naar behoren kunnen plaatsvinden; — de kans op het ontstaan van brand door het gastoestel in de ruimte zo klein mogelijk is; — de kans op bevriezing zo klein
NPR 3378-22 NPR 3378
5.3.1   Algemeen
— In toiletruimten en badruimten mogen geen toestellen type A (open, afvoerloos) of type B (open, afvoergebonden) zijn geïnstalleerd (Bouwbesluit, artikel 2.60). — Een toestel type C (gesloten) kan in een badruimte zijn opgesteld, mits het bestand is tegen de vochtige atmosfeer en volgens het installatievoorschrift van de toestelfabrikant geschikt is voor opstelling in een badruimte. De plaats
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Pagina
Gerelateerde normen
NEN 1059:2010, Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 — Gasvoorzieningsystemen — Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie NEN 1078:2018, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar — Prestatie-eisen — Nieuwbouw NEN 1087:2001, Ventilatie van gebouwen — Bepalingsmethoden voor nieuwbouw NEN 2078:1987, Voorschriften voor
Vraag & antwoord
Bij wie kan ik terecht met een technische vraag?
Met een technische vraag over het product kunt u terecht bij onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391. Wij helpen u graag verder.
Vraag & antwoord
Mag ik normen kopiëren?
Nee, net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer
Vraag & antwoord
Wat kan ik met mijn werkboek?
Uw werkboek geeft u de mogelijkheid om notities te maken, op te slaan en te bewerken. U vindt hier ook uw aangemaakte bladwijzers.
Vraag & antwoord
Ik heb een vraag over mijn factuur, bij wie kan ik terecht?
U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391.
Pagina
Inloggen
Vraag & antwoord
Welke abonnementen zijn er voor 'Werken met NPR 3378'?
U kunt kiezen uit drie typen abonnementen: Werken met NP 3378 - Basis Werken met NPR 3378 - Premium Werken met NPR 3378 - Premium online Lees meer over de verschillende abonnementen
Vraag & antwoord
Is er een training rondom gasinstallaties?
NEN organiseert meerdere keren per jaar de 1-daagse training 'NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk'. Lees meer over de training