Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
2829 resultaten
NPR 3378-5 NPR 3378
B.3   Afsluiters
a) Voor elke drukregelaar, voor elke omschakelinrichting en na elke uitgaande leiding van een verdeler behoort een afsluiter te zijn aangebracht. b) Afsluiters behoren toegankelijk te zijn aangebracht.
NPR 3378-5 NPR 3378
B.6   Verbruik
B.6.1   Continuverbruik Bij een continuverbruik mag niet meer gas aan een fles worden onttrokken dan in tabel B.2 is vermeld. Het verbruik is af te leiden uit de opgaven van de toestelfabrikant. Tabel B.2 — Gemiddeld mogelijk verdampingsdebiet, in kg/h, van gasflessen met minimaal 25 % vulinhoud Product Fles-diameter Bij omgevingstemperatuur Gebruiksduur 15 min 30 min 1 h 2 h Continu
NPR 3378-5 NPR 3378
B.7.2.1   Reservoir, reservoirregelaar en beveiliging tegen te hoge druk
Het plaatsen, installeren en onderhouden van een reservoir inclusief de hogedrukregelaar met hogedrukbeveiliging is voorbehouden aan speciaal hiervoor geaccepteerde installateurs. Deze acceptatie wordt toegekend door van overheidswege aangewezen conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI) bij de keuring voor ingebruikname en bij periodieke herkeuringen op grond van het Warenwetbesluit drukapparatuur
NPR 3378-5 NPR 3378
B.7.3   Voorschriften voor beveiligingen
Als de apparatuur achter een drukregelaar niet bestand is tegen de gasdruk voor de betreffende regelaar, behoort deze drukregelaar te worden beveiligd met een drukafslag gecombineerd met een lekgasafblaasveiligheid: — Een drukafslag sluit de gastoevoer voor de gasdrukregelaar als de geregelde druk te hoog wordt. — Een lekgasafblaasveiligheid grijpt in als de drukafslag, nadat deze gesloten
NPR 3378-5 NPR 3378
Voorwoord
NPR 3378-5:2018-11 vervangt NPR 3378-5:2018. In de serie Nederlandse praktijkrichtlijnen verschijnen publicaties van informatief karakter, zoals toelichtingen op normen, constructieve mogelijkheden, werkmethoden en fabricagegegevens. Aan deze publicaties mag geen normatieve waarde worden toegekend. Dit deel van NPR 3378 geeft richtlijnen voor de aanleg van gasleidingen. Indien een gasinstallatie
NPR 3378-5 NPR 3378
1   Onderwerp en toepassingsgebied
Dit deel van NPR 3378 heeft betrekking op NEN 1078 en NEN 8078. Het betreft gasleidingen binnen het perceel met een maximale werkdruk van 500 mbar. In dit deel komen algemene onderwerpen aan de orde, zoals ligging (boven- en ondergronds), mechanische beschadiging, corrosie, zwerf- en aardstromen, afsluitbaarheid, beveiliging tegen gasgebrek, leidingmaterialen, verbindingstypen, bevestiging
NPR 3378-5 NPR 3378
3   Termen en definities
Voor de toepassing van dit deel van NPR 3378 gelden de termen en definities in NPR 3378-0. In NPR 3378-0 is aangegeven uit welke normen de termen en definities afkomstig zijn.
NPR 3378-5 NPR 3378
4.7   Bescherming tegen corrosie
4.7.1   Algemeen Corrosie kan worden voorkomen door enerzijds passende maatregelen te nemen bij de wijze van aanleg en anderzijds door corrosiewerende maatregelen te nemen. 4.7.2   Maatregelen bij de aanleg van gasleidingen Bij de aanleg van gasleidingen behoren de volgende maatregelen te worden genomen: — Het toegepaste ondersteunings- en/of bevestigingsmateriaal behoort geen elektrochemische
NPR 3378-5 NPR 3378
4.7.1   Algemeen
Corrosie kan worden voorkomen door enerzijds passende maatregelen te nemen bij de wijze van aanleg en anderzijds door corrosiewerende maatregelen te nemen.
NPR 3378-5 NPR 3378
4.7.3.1   Staal
Stalen buizen behoren altijd (ook in een mantelbuis) te worden beschermd tegen corrosie, behalve als ze in beton of in droge, niet agressieve ruimten worden gelegd.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Pagina
Gerelateerde normen
NEN 1059:2010, Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 — Gasvoorzieningsystemen — Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie NEN 1078:2018, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar — Prestatie-eisen — Nieuwbouw NEN 1087:2001, Ventilatie van gebouwen — Bepalingsmethoden voor nieuwbouw NEN 2078:1987, Voorschriften voor
Vraag & antwoord
Bij wie kan ik terecht met een technische vraag?
Met een technische vraag over het product kunt u terecht bij onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391. Wij helpen u graag verder.
Vraag & antwoord
Mag ik normen kopiëren?
Nee, net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer
Vraag & antwoord
Wat kan ik met mijn werkboek?
Uw werkboek geeft u de mogelijkheid om notities te maken, op te slaan en te bewerken. U vindt hier ook uw aangemaakte bladwijzers.
Vraag & antwoord
Ik heb een vraag over mijn factuur, bij wie kan ik terecht?
U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391.
Pagina
Inloggen
Vraag & antwoord
Welke abonnementen zijn er voor 'Werken met NPR 3378'?
U kunt kiezen uit drie typen abonnementen: Werken met NP 3378 - Basis Werken met NPR 3378 - Premium Werken met NPR 3378 - Premium online Lees meer over de verschillende abonnementen
Vraag & antwoord
Is er een training rondom gasinstallaties?
NEN organiseert meerdere keren per jaar de 1-daagse training 'NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk'. Lees meer over de training