Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
2829 resultaten
NPR 3378-5 NPR 3378
4.7.3.2   Koper en koperlegeringen
Buizen van koper en koperlegeringen behoren onder bepaalde omstandigheden te worden beschermd tegen corrosie. In het algemeen geldt dat koperen buizen, verbindingen en hulpstukken in ruime mate bestand zijn tegen uitwendige aantasting. Afhankelijk van de situatie kunnen echter extra beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn. Koper wordt bijvoorbeeld door zowel ammoniak- als zwavelverbindingen
NPR 3378-5 NPR 3378
4.8   Bescherming tegen warmtebelasting
Een multilayer- of PEX-leiding behoort op de volgende locaties te zijn beschermd tegen warmtebelasting (en beschadiging) door een mantelbuis van metaal of kunststof: — bij situaties waar de gasleiding in het zicht ligt, zoals bij de opstelplaats van een gasmeter (meterkast) en van een verbrandingstoestel; — in de kruipruimte met een waterdichte bodemafsluiting; — in een toegankelijke
NPR 3378-5 NPR 3378
4.10.1   Aardingsvoorzieningen
Gasinstallaties mogen volgens NEN 1010 geen onderdeel zijn van of functioneren als een beschermingsleiding. Een metalen gasleiding behoort echter wel te zijn aangesloten op een beschermingsleiding (de gasleiding behoort dus te worden geaard). Het doel hiervan is dat de metalen gasleiding op dezelfde of nagenoeg dezelfde potentiaal wordt gehouden als de metalen gebouwconstructies. Hiertoe wordt
NPR 3378-5 NPR 3378
6   Ligging van gasleidingen
6.1   Algemeen Het verdient aanbeveling dat gasinstallatieleidingen geheel binnen het perceel zijn gelegd waarvoor de gasinstallatie is bestemd, en dat de desbetreffende leidingen van daaruit bereikbaar zijn of dat ze bereikbaar zijn vanuit een gemeenschappelijke toegankelijke ruimte. Aan ruimten waar gasleidingen zijn aangebracht, worden hiervoor geen extra ventilatie-eisen gesteld. In
NPR 3378-5 NPR 3378
6.2.2   Meterkast (of –ruimte)
Indien in de opstelplaats van een gasmeter een multilayer- of PEX-leiding wordt toegepast, dan behoort deze te zijn beschermd tegen mechanische en warmtebelasting door een mantelbuis van metaal of kunststof. Voor een kunststof mantelbuis is zowel een starre als buigzame buis (ribbelbuis) toegelaten. In de leiding mogen aftakkingen worden gemaakt. Fittingen en appendages hoeven niet te worden beschermd
NPR 3378-5 NPR 3378
6.2.11   Gasleidingen in een schacht of verticale koker
6.2.11.1   Gasleidingen in een bereikbare schacht Voor gasleidingen in een schacht die bereikbaar is via een luik (zie figuur 19), gelden de volgende aanwijzingen: — Een kunststof buis behoort te zijn beschermd door een (ribbel)mantelbuis. — Fittingen zijn toegelaten en hoeven niet te worden beschermd door een (ribbel)mantelbuis. — Een metalen leiding behoort te zijn beschermd
NPR 3378-5 NPR 3378
6.2.12   Leidingkoker achter betimmering of ‘metal stud’
Voor gasleidingen in een leidingkoker (zie figuur 20) gelden de volgende aanwijzingen: — Losneembare verbindingen of appendages behoren niet te worden toegepast. — Op de leiding behoren beugels te worden geplaatst, waarbij de afstand tussen beugel en fitting ten minste 20 mm is. — Een leiding behoort te worden beschermd bij doorvoeren. — Een mantelbuis (alleen bij doorvoeren
NPR 3378-5 NPR 3378
6.3.2   Minimale afstand
Behalve bij in- en uitvoeren van gebouwen behoort de minimale afstand tussen gasleidingen en andere objecten te voldoen aan tabel 2. Tabel 2 — Minimaal toe te passen afstand tussen gasleidingen en andere objecten Object Minimale afstand m Opmerking Gebouw:     Mensen frequent aanwezig (woningen, kantoren, enz.) 1   Mensen zelden aanwezig (schuren, opslagplaatsen, enz.) 0,5
NPR 3378-5 NPR 3378
A.2.1   Algemeen
Schroefdraad voor een vaste verbinding in metalen systemen tussen leidingen onderling met fittingen (smeedbaar gietijzeren pijpfittingen) volgens NEN-EN 10242 en tussen leidingen en appendages behoort rechtse afdichtende pijpschroefdraad te zijn volgens NEN-EN 10226-1 (of ISO 7-1) met: — een conische buitendraad (R), en — een cilindrische binnendraad (Rp).
NPR 3378-5 NPR 3378
A.6   Flareverbindingen
Het benodigde gereedschap voor het realiseren van flareverbindingen behoort te zijn afgestemd op de combinatie van de fitting en de buis van de systeemaanbieder. Een flareverbinding behoort te worden uitgevoerd volgens de montagevoorschriften van de systeemleverancier.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Pagina
Gerelateerde normen
NEN 1059:2010, Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 — Gasvoorzieningsystemen — Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie NEN 1078:2018, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar — Prestatie-eisen — Nieuwbouw NEN 1087:2001, Ventilatie van gebouwen — Bepalingsmethoden voor nieuwbouw NEN 2078:1987, Voorschriften voor
Vraag & antwoord
Bij wie kan ik terecht met een technische vraag?
Met een technische vraag over het product kunt u terecht bij onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391. Wij helpen u graag verder.
Vraag & antwoord
Mag ik normen kopiëren?
Nee, net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer
Vraag & antwoord
Wat kan ik met mijn werkboek?
Uw werkboek geeft u de mogelijkheid om notities te maken, op te slaan en te bewerken. U vindt hier ook uw aangemaakte bladwijzers.
Vraag & antwoord
Ik heb een vraag over mijn factuur, bij wie kan ik terecht?
U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391.
Pagina
Inloggen
Vraag & antwoord
Welke abonnementen zijn er voor 'Werken met NPR 3378'?
U kunt kiezen uit drie typen abonnementen: Werken met NP 3378 - Basis Werken met NPR 3378 - Premium Werken met NPR 3378 - Premium online Lees meer over de verschillende abonnementen
Vraag & antwoord
Is er een training rondom gasinstallaties?
NEN organiseert meerdere keren per jaar de 1-daagse training 'NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk'. Lees meer over de training