Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
3100 resultaten
NPR 3378-12+C1 NPR 3378
4.3.2   Lasonderzoek
De kwaliteit van het laswerk behoort zoveel mogelijk tijdens het werk visueel te worden gecontroleerd. Niet-destructief onderzoek behoort aan de hand van NEN-EN 12732 te worden uitgevoerd.Van het aantal gemaakte lasverbindingen behoort ten minste 10 % radiografisch te worden onderzocht met een minimum aantal van drie lasverbindingen. Hiermee wordt de kwaliteit van het laswerk en het vakmanschap
NPR 3378-12+C1 NPR 3378
4.4   Reparatie van afgekeurde lassen
Alvorens tot reparatie van een afgekeurde las over te gaan, behoort te worden overwogen of de reparatie een redelijke zekerheid biedt op een verbetering in kwaliteit van de desbetreffende las. Indien deze zekerheid niet aanwezig is, behoort de las te worden verwijderd. Alvorens tot reparatie van een afgekeurde las wordt overgegaan, behoren delen van lassen met ontoelaatbare fouten door slijpen
NPR 3378-12+C1 NPR 3378
5   Vaardigheid van de lasser
De uitvoerder van het werk behoort vakbekwaam en vaardig te zijn. Indien wordt vastgesteld dat de vaardigheid van een lasser onvoldoende is, behoort te worden bepaald op welke wijze deze vaardigheid en de aanvaardbaarheid van het verrichte laswerk nader onderzocht behoren te worden. NEN-EN 287-1 geeft de methodiek voor de beoordeling van de vaardigheid van de lasser.
NPR 3378-13 NPR 3378
1   Onderwerp en toepassingsgebied
De NPR beschrijft inbedrijfstelling, bedrijfsvoering, onderhoud en buitengebruikstelling van gasleidingen met een werkdruk van maximaal 500 mbar.
NPR 3378-13 NPR 3378
3   Termen en definities
Voor de toepassing van dit deel van de NPR gelden de termen en definities in NPR 3378-0. In NPR 3378-0 is aangegeven uit welke normen de termen en definities afkomstig zijn.
NPR 3378-13 NPR 3378
4.2   Technisch dossier
Voor de bedrijfsvoering behoren duidelijke instructies voor het betrokken personeel toegankelijk te zijn. Bij de eigenaar van de gasleidinginstallaties behoort voor gasleidinginstallaties > 50 l een technisch dossier aanwezig te zijn. Elke verandering in het systeem die invloed heeft op de informatie die in het technisch dossier is opgenomen behoort in het technisch dossier te worden opgenomen
NPR 3378-13 NPR 3378
6   Bedrijfsvoering en onderhoud
6.1   Algemeen De veiligheid van gasleidingen vereist een goede bedrijfsvoering, periodieke controle en preventief onderhoud. De gebruiker en/of eigenaar is ervoor verantwoordelijk dat de gasleiding zo gebruikt en onderhouden wordt dat geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Het onderhoud, de controle en reparatie behoren door een vakbekwaam persoon te worden uitgevoerd. — Bij
NPR 3378-13 NPR 3378
6.1   Algemeen
De veiligheid van gasleidingen vereist een goede bedrijfsvoering, periodieke controle en preventief onderhoud. De gebruiker en/of eigenaar is ervoor verantwoordelijk dat de gasleiding zo gebruikt en onderhouden wordt dat geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Het onderhoud, de controle en reparatie behoren door een vakbekwaam persoon te worden uitgevoerd. — Bij werkzaamheden in
NPR 3378-13 NPR 3378
6.2.1   Algemeen
Voor het vaststellen van de staat van onderhoud behoren periodieke controles te worden uitgevoerd.
NPR 3378-13 NPR 3378
6.2.6   Controles per categorie
6.2.6.1   Gasleidingen met een inhoud van ≤ 5 l Op natuurlijke momenten behoren op de gasleiding de volgende controles te worden uitgevoerd: — visuele controle; — gasdichtheidscontrole. OPMERKING Natuurlijke momenten zijn, onder meer, sleuteloverdracht, vervangen van een gastoestel. 6.2.6.2   Gasleidinginstallaties met een inhoud > 5 l en ≤ 50 l Op natuurlijke momenten
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Pagina
Gerelateerde normen
NEN 1059:2010, Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 — Gasvoorzieningsystemen — Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie NEN 1078:2018, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar — Prestatie-eisen — Nieuwbouw NEN 1087:2001, Ventilatie van gebouwen — Bepalingsmethoden voor nieuwbouw NEN 2078:1987, Voorschriften voor
Vraag & antwoord
Bij wie kan ik terecht met een technische vraag?
Met een technische vraag over het product kunt u terecht bij onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391. Wij helpen u graag verder.
Vraag & antwoord
Mag ik normen kopiëren?
Nee, net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer
Vraag & antwoord
Wat kan ik met mijn werkboek?
Uw werkboek geeft u de mogelijkheid om notities te maken, op te slaan en te bewerken. U vindt hier ook uw aangemaakte bladwijzers.
Vraag & antwoord
Ik heb een vraag over mijn factuur, bij wie kan ik terecht?
U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391.
Pagina
Inloggen
Vraag & antwoord
Welke abonnementen zijn er voor 'Werken met NPR 3378'?
U kunt kiezen uit drie typen abonnementen: Werken met NP 3378 - Basis Werken met NPR 3378 - Premium Werken met NPR 3378 - Premium online Lees meer over de verschillende abonnementen
Vraag & antwoord
Is er een training rondom gasinstallaties?
NEN organiseert meerdere keren per jaar de 1-daagse training 'NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk'. Lees meer over de training