Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
3100 resultaten
NPR 3378-11 NPR 3378
6   Niet in gebruik zijnd aansluitpunt
— Een niet in gebruik zijnd aansluitpunt waarop geen aansluitkraan of gasstopcontact aanwezig is behoort te zijn afgesloten met een stop, dop of blinde flens. — Zou langdurig geen gastoestel op een aansluitpunt met aansluitkraan worden aangesloten, dan behoort de kraan te worden voorzien van een afsluitdop of -stop, of de aansluitkraan behoort te zijn verwijderd en het aansluitpunt afgedicht
NPR 3378-11 NPR 3378
7   Aansluitleiding
7.1   Algemeen De aansluitleiding kan op vele verschillende manieren zijn uitgevoerd; zowel als een flexibele of buigzame leiding (slang), of als een vaste min of meer starre leiding, waaronder de buigbare leiding. De algemene regel is dat verplaatsbare toestellen met een flexibele aansluitleiding worden aangesloten en vast opgestelde toestellen met een starre aansluitleiding. Maar er zijn
NPR 3378-11 NPR 3378
7.4   Toegelaten drukverlies
Bij een nominale werkdruk tot ten hoogste 50 mbar behoort het drukverlies van aansluitkraan en aansluitleiding tezamen niet meer bedragen dan 0,9 mbar bij maximale belasting van het toestel. Bij hogere werkdrukken of bij een dreigende overschrijding van dit drukverlies behoort het overschrijdende drukverlies te worden gecompenseerd door een overeenkomstige verlaging van het drukverlies van de
NPR 3378-11 NPR 3378
3   Kenmerken van en maatregelen te stellen aan de aansluitleiding van het toestel
Onder de aansluitleiding van het toestel wordt verstaan de gasleiding met inbegrip van een aansluitkraan die de voorziening voor gas verbindt met het gastoestel. Zie ook figuur 1. Figuur 1 — Aansluitleiding Legenda 1 gasmeter 2 voorziening voor gas 3 aansluitkraan 4 koppeling 5 leiding 6 toestelkraan/toestel 7 aansluitleiding De aansluiting van een toestel op de gasleiding
NPR 3378-11 NPR 3378
6   Aansluitpunt dat niet in gebruik is
Bij een aansluitpunt dat niet in gebruik is, gelden de volgende punten. — Een aansluitpunt dat niet (meer) in gebruik is en waarop geen aansluitkraan of gasstopcontact aanwezig is, behoort te zijn afgesloten met een stop, dop of blinde flens. — Zou langdurig geen gastoestel op een aansluitpunt met aansluitkraan worden aangesloten, dan behoort de kraan te worden voorzien van een afsluitdop
NPR 3378-12+C1 NPR 3378
2   Verwijzingen
De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigings- en correctiebladen) waarnaar is verwezen van toepassing. TOELICHTING Bij het volgen van dit deel wordt geacht te zijn voldaan
NPR 3378-12+C1 NPR 3378
3   Termen en definities
Voor de toepassing van dit deel van NPR 3378 gelden de termen en definities in NPR 3378-0. In NPR 3378-0 is aangegeven uit welke normen de termen en definities afkomstig zijn.
NPR 3378-12+C1 NPR 3378
4.2.1   Algemeen
De lasnaadkwaliteit behoort te voldoen aan het gestelde in tabel A.1.
NPR 3378-12+C1 NPR 3378
4.2.2   Voorbewerking
De laskanten behoren machinaal te worden bewerkt, zij behoren schoon en vrij te zijn van stoffen die de kwaliteit van de las nadelig kunnen beïnvloeden. De vooropening van een lasnaad behoort te worden bepaald volgens de eisen uit de goedgekeurde beschrijving van de lasmethode. Maatregelen behoren te worden genomen om (ernstige) inbrandingen te voorkomen die kunnen ontstaan door ontsteking van
NPR 3378-12+C1 NPR 3378
4.3   Kwaliteitscontrole van lasverbindingen
4.3.1   Algemeen Voldoende lasnaadkwaliteit behoort te worden verzekerd door visuele inspectie en niet-destructief onderzoek. De resultaten hiervan behoren schriftelijk te worden vastgelegd. Voor lasverbindingen, die niet-destructief zijn onderzocht, behoren rapporten te kunnen worden overgelegd waaruit de lasnaadkwaliteit blijkt.De inspectie van het laswerk aan een leiding behoort zo te worden
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Pagina
Gerelateerde normen
NEN 1059:2010, Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 — Gasvoorzieningsystemen — Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie NEN 1078:2018, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar — Prestatie-eisen — Nieuwbouw NEN 1087:2001, Ventilatie van gebouwen — Bepalingsmethoden voor nieuwbouw NEN 2078:1987, Voorschriften voor
Vraag & antwoord
Bij wie kan ik terecht met een technische vraag?
Met een technische vraag over het product kunt u terecht bij onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391. Wij helpen u graag verder.
Vraag & antwoord
Mag ik normen kopiëren?
Nee, net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer
Vraag & antwoord
Wat kan ik met mijn werkboek?
Uw werkboek geeft u de mogelijkheid om notities te maken, op te slaan en te bewerken. U vindt hier ook uw aangemaakte bladwijzers.
Vraag & antwoord
Ik heb een vraag over mijn factuur, bij wie kan ik terecht?
U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391.
Pagina
Inloggen
Vraag & antwoord
Welke abonnementen zijn er voor 'Werken met NPR 3378'?
U kunt kiezen uit drie typen abonnementen: Werken met NP 3378 - Basis Werken met NPR 3378 - Premium Werken met NPR 3378 - Premium online Lees meer over de verschillende abonnementen
Vraag & antwoord
Is er een training rondom gasinstallaties?
NEN organiseert meerdere keren per jaar de 1-daagse training 'NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk'. Lees meer over de training