Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
2829 resultaten
NPR 3378-1 NPR 3378
3.2.3   Procedure II
3.2.3.1   Voorbereiding Sluit de drukmeetapparatuur aan op één of meer van de volgende punten: — meetnippels op de gasmeter of gasmeterbeugel; — meetpunt voor het bepalen van de voordruk van een toestel; — aansluitpunt voor kooktoestel. OPMERKING Het nadeel van het laatstgenoemde punt is dat de gasslang dan niet wordt gecontroleerd. Bepaal door het opmeten van de diverse
NPR 3378-1 NPR 3378
3.2.3.1   Voorbereiding
Sluit de drukmeetapparatuur aan op één of meer van de volgende punten: — meetnippels op de gasmeter of gasmeterbeugel; — meetpunt voor het bepalen van de voordruk van een toestel; — aansluitpunt voor kooktoestel. OPMERKING Het nadeel van het laatstgenoemde punt is dat de gasslang dan niet wordt gecontroleerd. Bepaal door het opmeten van de diverse leidingonderdelen
NEN 2757-2 Norm
9.2   Proef
De proef moet onder de voorwaarden vermeld in 9.2.1 worden uitgevoerd, met hulpmiddelen en toestellen vermeld in 9.2.2 en op een wijze als beschreven in 9.2.3 en schematisch weergegeven in figuur 14. 9.2.1   Voorwaarden Alle open verbindingen van de afvoervoorziening met de buitenlucht moeten zijn afgesloten resp. tijdelijk zijn afgedicht. 9.2.2   Toestellen en hulpmiddelen
NEN 2757-2 Norm
9.2.2.4   Aansluiting van de ventilator op de afvoervoorziening
Een meetbuis met passtukken waarmee de ventilator en de debietmeter op de afvoervoorziening worden aangesloten.
NEN 2757-2 Norm
A
Bijlage A (informatief) Verbrandingslucht en rook In tabel A.1 is een aantal gegevens van de in deze norm voorkomende brandstoffen weergegeven. Deze gegevens zijn deels gebaseerd op waarden uit de literatuur, deels op reële aannamen en deels op berekeningen. De gegeven waarden uit tabel A.1 betreffen de volgende. Hb is de verbrandingswaarde (calorische bovenwaarde) van de brandstof
NEN 2757-2 Norm
C
Bijlage C (informatief) Hinder van rook voor andere percelen In het Bouwbesluit 2003 zijn in verband met maatregelen ter beperking van nadelige gevolgen voor de gezondheid, eisen gesteld aan de positie van afvoeren van rook ten opzichte van op het eigen perceel gelegen ventilatieluchtopeningen. Voor afvoeren van rook ten opzichte van een niet op hetzelfde perceel gelegen ventilatieopening of
NEN 2757-2 Norm
E.3   Afkoelwaarde at
De afkoelwaarde at volgt uit: waarin: k is de warmtedoorgangscoëfficiënt van de voorziening voor de afvoer van rook, bepaald volgens E.4, in W/(m2·K); Oi is de binnenomtrek van de voorziening voor de afvoer van rook, in m; cn is de soortelijke warmte van de rook, in J/(kg·K) (= 1070 J/(kg·K); qvn is de volumestroom van de rook bij 0 °C en 101,3 kPa, in m3/s; ρgn is
NEN 2757-2 Norm
E.4   Warmtedoorgangscoëfficiënt
De warmtedoorgangscoëfficiënt k volgt uit: waarin: αi is de warmte-overgangscoëfficiënt aan de binnenzijde van de voorziening voor de afvoer van rook, bepaald volgens E.5, in W/(m2·K); di is de inwendige middellijn van de voorziening voor de afvoer van rook, in m; λj is de warmtegeleidingscoëfficiënt van de materiaallaag 1, 2 ... volgens D.2 van NEN 1068, in W/(m·K);
NEN 2757-2 Norm
E.5   Warmte-overgangscoëfficiënt aan de binnenzijde van de voorziening voor de afvoer van rook
De warmte-overgangscoëfficiënt αi volgt uit: waarin: αi is de getalswaarde van de warmte-overgangscoëfficiënt, in W/(m2·K); vgem is de getalswaarde van de gemiddelde snelheid van de rook in de voorziening voor de afvoer van rook, bepaald volgens B.6, in m/s; di is de getalswaarde van de inwendige middellijn van de voorziening voor de afvoer van rook, in m.
NEN 2757-2 Norm
E.7   Intredetemperatuur
De temperatuur van de rook bij het intreden in de voorziening van de afvoer Ts wordt ontleend aan: waarin: Tl is de luchttemperatuur, in K, gelijk te stellen aan 278 K; ΔT is het temperatuurverschil tussen de rook en de omgevingslucht, bepaald volgens E.8, in K. of aan de hand van de toestelspecificaties.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Pagina
Gerelateerde normen
NEN 1059:2010, Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 — Gasvoorzieningsystemen — Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie NEN 1078:2018, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar — Prestatie-eisen — Nieuwbouw NEN 1087:2001, Ventilatie van gebouwen — Bepalingsmethoden voor nieuwbouw NEN 2078:1987, Voorschriften voor
Vraag & antwoord
Bij wie kan ik terecht met een technische vraag?
Met een technische vraag over het product kunt u terecht bij onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391. Wij helpen u graag verder.
Vraag & antwoord
Mag ik normen kopiëren?
Nee, net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer
Vraag & antwoord
Wat kan ik met mijn werkboek?
Uw werkboek geeft u de mogelijkheid om notities te maken, op te slaan en te bewerken. U vindt hier ook uw aangemaakte bladwijzers.
Vraag & antwoord
Ik heb een vraag over mijn factuur, bij wie kan ik terecht?
U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391.
Pagina
Inloggen
Vraag & antwoord
Welke abonnementen zijn er voor 'Werken met NPR 3378'?
U kunt kiezen uit drie typen abonnementen: Werken met NP 3378 - Basis Werken met NPR 3378 - Premium Werken met NPR 3378 - Premium online Lees meer over de verschillende abonnementen
Vraag & antwoord
Is er een training rondom gasinstallaties?
NEN organiseert meerdere keren per jaar de 1-daagse training 'NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk'. Lees meer over de training