Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
2776 resultaten
NEN 2757-1 Norm
4   Symbolen
Symbool Omschrijving Eenheid a horizontale afstand van het hart van de uitmonding tot het hoogste punt van het dak waarvan het dakvlak deel uitmaakt m B nominale belasting van een voorziening (Btot en/of Bsom) voor de afvoer van rookgas kW C1, C2 verdunningscoëfficiënten – f verdunningsfactor – h uitmondingshoogte m Δh verticale afstand tussen de uitmonding en de instroomopening
NEN 2757-1 Norm
5.2   Bepalingsmethode voor de richting van de stroming in individuele voorzieningen voor de afvoer van rookgas voor natuurlijke afvoer bovendaks en voor toestellen aangesloten op een collectief afvoersysteem bovendaks
5.2.1   Beginsel De bepalingsmethode berust op een controle van de plaats van de uitmonding van de voorziening voor de afvoer van rookgas volgens 5.2.3. Deze afvoer moet worden voorzien van een goed functionerende uitmondingsconstructie. De benodigde uitmondingsconstructie is afhankelijk van het uitmondingsgebied. Raadpleeg hiervoor de installatie-instructies van de toestelfabrikant en/of de
NEN 2757-1 Norm
5.2.1   Beginsel
De bepalingsmethode berust op een controle van de plaats van de uitmonding van de voorziening voor de afvoer van rookgas volgens 5.2.3. Deze afvoer moet worden voorzien van een goed functionerende uitmondingsconstructie. De benodigde uitmondingsconstructie is afhankelijk van het uitmondingsgebied. Raadpleeg hiervoor de installatie-instructies van de toestelfabrikant en/of de instructies van de
NEN 2757-1 Norm
6.1   Algemeen
Hinder door de afvoer van rookgassen met als gevolg dat de kwaliteit van de ventilatietoevoerlucht onvoldoende is, wordt behandeld in hoofdstuk 8. Hinder door de afvoer van rookgassen met als gevolg dat de kwaliteit van de buitenlucht ter plaatse van een buitenruimte onvoldoende is, wordt behandeld in 6.2.1 en 6.3.1. Hinder door de afvoer van rookgas met als gevolg dat er sprake is van
NEN 2757-1 Norm
6.2.2   Uitmondingen ten opzichte van de perceelgrens
Het Bouwbesluit 2012 regelt de afstand tussen uitmonding en perceelgrens of de afstand tussen uitmonding en openbare weg. De betreffende tekst van het Bouwbesluit 2012 komt op het volgende neer: De afstand tussen de uitmonding in een uitwendige scheidingsconstructie niet zijnde het dak en de perceelgrens, moet langszij gemeten ten minste 1 m en loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie
NEN 2757-1 Norm
6.3   Toestellen gestookt met andere brandstoffen dan gas
6.3.1   Positie van de uitmonding Om de kans op hinder als gevolg van geur en fijnstof te minimaliseren zal de uitmonding van toestellen gestookt met een andere brandstof dan gas in het gebied van vrije uitmonding ( figuur 3) moeten worden gesitueerd. Ook moet aan de voorwaarden worden voldaan zoals gedefinieerd in 5.2.2 OPMERKING 1 Hiermee is niet gegarandeerd dat in absolute zin geen
NEN 2757-1 Norm
7   Bepalingsmethoden voor de capaciteit van voorzieningen voor de afvoer van rookgas
Voor toestellen van typen B1, B2, C4, C6, C8, C10 en C12 moet de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rookgas worden bepaald volgens NEN-EN 13384-1 en NEN-EN 13384-2. Voor overige typen met gas gestookte toestellen, dit zijn toestellen met toestelgebonden afvoersystemen ( tabel 2), is de bepaling van de capaciteit geregeld op basis van de Verordening gastoestellen 2016/426/EU
NEN 2757-1 Norm
8.3   Bepaling van de aard van de situatie
8.3.1   Situering van de instroomopening ten opzichte van de uitstroomopening Bepaal aan de hand van de figuren in 8.3.2 tot en met 8.3.18 welke situatie van toepassing is. 8.3.2   Situatie 1 Situatie 1 wordt als volgt omschreven: Een toevoer in een gevel ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in een hoger gelegen dakvlak, en een toevoer in een dakvlak met een helling
NEN 2757-1 Norm
8.3.3   Situatie 2
Situatie 2 wordt als volgt omschreven: Een toevoer in een gevel ten opzichte van een afvoer in een lager gelegen aangrenzend dakvlak, en een toevoer in een gevel ten opzichte van een afvoer in een lager gelegen gevel waarbij de gevels worden gescheiden door een dakvlak. Voor een inspringende gevel moet de lengte van de verbindingslijn, tussen de afvoer tot de eerst bovengelegen dakrand, minder
NEN 2757-1 Norm
8.3.7   Situatie 6
Situatie 6 wordt als volgt omschreven: Een toevoer in een dakvlak ten opzichte van een hoger of even hoog gelegen afvoer in hetzelfde dakvlak of een hoger gelegen aangrenzend dakvlak met een helling gelijk aan of groter dan 23°. Figuur 11 — Situatie 6 Legenda A afvoer D dak T toevoer Δh verticale afstand tussen afvoer- en toevoeropening
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Pagina
Gerelateerde normen
NEN 1059:2010, Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 — Gasvoorzieningsystemen — Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie NEN 1078:2018, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar — Prestatie-eisen — Nieuwbouw NEN 1087:2001, Ventilatie van gebouwen — Bepalingsmethoden voor nieuwbouw NEN 2078:1987, Voorschriften voor
Vraag & antwoord
Bij wie kan ik terecht met een technische vraag?
Met een technische vraag over het product kunt u terecht bij onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391. Wij helpen u graag verder.
Vraag & antwoord
Mag ik normen kopiëren?
Nee, net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer
Vraag & antwoord
Wat kan ik met mijn werkboek?
Uw werkboek geeft u de mogelijkheid om notities te maken, op te slaan en te bewerken. U vindt hier ook uw aangemaakte bladwijzers.
Vraag & antwoord
Ik heb een vraag over mijn factuur, bij wie kan ik terecht?
U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391.
Pagina
Inloggen
Vraag & antwoord
Welke abonnementen zijn er voor 'Werken met NPR 3378'?
U kunt kiezen uit drie typen abonnementen: Werken met NP 3378 - Basis Werken met NPR 3378 - Premium Werken met NPR 3378 - Premium online Lees meer over de verschillende abonnementen
Vraag & antwoord
Is er een training rondom gasinstallaties?
NEN organiseert meerdere keren per jaar de 1-daagse training 'NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk'. Lees meer over de training
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""