Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
3100 resultaten
NPR 3378-13 NPR 3378
7   Buitengebruikstelling (van delen) van gasleidingen
7.1   Algemeen Leidingen kunnen voor kortere of langere tijd buiten bedrijf worden gesteld. WAARSCHUWING Het gesloten houden van een aansluitkraan/afsluiter, terwijl de leiding niet is afgedopt, is in geen geval toegelaten, ook niet indien er gedurende slechts enkele dagen geen toestel is aangesloten. 7.2   Kortstondig buiten bedrijf stellen Bij werkzaamheden, zoals het uitbreiden van
NPR 3378-13 NPR 3378
7.3   Buiten bedrijf stellen
Bij werkzaamheden, zoals het uitbreiden van de gasleiding, behoort de leiding te worden afgesloten en veilig gesteld. Indien een (gedeelte van een) gasleiding geen functie meer heeft, bijvoorbeeld omdat daarop geen toestellen meer zijn aangesloten, dan behoort deze leiding te worden verwijderd of bij het begin (of bij de aftakking van het wel in gebruik blijvende deel) te worden losgekoppeld
NPR 3378-13 NPR 3378
A.2   Personeel
A.2.1   Algemeen Alle personen die betrokken zijn bij werkzaamheden aan, met of nabij gasinstallaties, en aangesloten gasverbruikers behoren, met betrekking tot die werkzaamheden, te zijn geïnstrueerd over: — de veiligheidsrisico’s; — de veiligheidseisen; — de veiligheidsregels; — de bedrijfsvoorschriften. Waar de werkzaamheden langdurig of gecompliceerd zijn,
NPR 3378-13 NPR 3378
A.2.7   Jeugdigen
Jeugdigen mogen geen risicovolle werkzaamheden uitvoeren en mogen uitsluitend werkzaamheden uitvoeren als er zodanig toezicht is dat ongevallen worden voorkomen. OPMERKING 1 Jeugdigen zijn jonger dan 18 jaar. OPMERKING 2 Volgens de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit moet extra aandacht worden besteed aan de veiligheid van jeugdigen.
NPR 3378-20 NPR 3378
2   Verwijzingen
De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van toepassing. NPR 3378 (Overige delen) Praktijkrichtlijn gasinstallaties NPR 3378 (Overige
NPR 3378-20 NPR 3378
3   Toesteltyperingen
3.1   Algemeen Gastoestellen met een aansluiting voor een rookgasafvoer zijn in Europa in twee hoofdtypen aan te geven. Per type wordt de manier aangegeven hoe de verbrandingslucht wordt toegevoerd en het verbrandingsgas wordt afgevoerd. We kennen de toesteltypen B en C. — B is een open afvoergebonden toestel. — C is een gesloten afvoergebonden toestel. Achter de letter B of
NPR 3378-20 NPR 3378
3.2   Toesteltype B11BS en B11AS
Een compleet sfeertoestel van het toesteltype B11BS of B11AS, uitgevoerd als open haard, heeft de Nederlandse typeaanduiding ‘Blokkenvuurtoestel type I’. De hoofdfunctie van een blokkenvuurtoestel type I is het decoratieve effect. Voor een toesteltype B11BS en B11AS, anders dan een open haard wordt verwezen naar NPR 3378-22. Het blokkenvuurtoestel type I van het toesteltype B11BS is voorzien
NPR 3378-20 NPR 3378
3.3   Toesteltype BAS (= blokkenvuurtoestel type II)
Een toesteltype BAS bevat een losse gasbrander met gasregelblok, imitatie houtstammetjes en gasaansluitingen, waarvan de Nederlandse typeaanduiding ‘Blokkenvuurtoestel type II’ is. Deze toestellen moeten worden geplaatst in een bestaande schouw die is aangesloten op een afvoersysteem. Zie figuur 3. Het is dus een type B toestel, voorzien van een atmosfeerbeveiliging (AS) (Atmospheric Safety).
NPR 3378-20 NPR 3378
6.1.2   Woning met natuurlijke ventilatie
Bij uitmonding van een blokkenvuurtoestel met een nominale belasting op onderwaarde van ten hoogste 13,5 kW in het vrije uitmondingsgebied I is een inwendige middellijn van de afvoerleiding van Ø 180 mm toereikend. Bij uitmonding van een blokkenvuurtoestel met een nominale belasting op onderwaarde van 13,5 kW in uitmondingsgebied II (uitmondingsgebied met afvoerkap) is een inwendige middellijn
NPR 3378-21 NPR 3378
Wijzigingen ten opzichte van de uitgave 1999
De inhoud is aangepast aan de stand der techniek, het begrip bovenwaarde is vervangen door onderwaarde en er is aandacht gegeven aan het begrip hinder.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Pagina
Termen & definities
U kunt alle termen en definities vinden in NPR 3378-0. Hier staan alle relevante zaken helder voor u uitgelegd.