Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
3100 resultaten
NPR 3378-13 NPR 3378
7   Buitengebruikstelling (van delen) van gasleidingen
7.1   Algemeen Leidingen kunnen voor kortere of langere tijd buiten bedrijf worden gesteld. WAARSCHUWING Het gesloten houden van een aansluitkraan/afsluiter, terwijl de leiding niet is afgedopt, is in geen geval toegelaten, ook niet indien er gedurende slechts enkele dagen geen toestel is aangesloten. 7.2   Kortstondig buiten bedrijf stellen Bij werkzaamheden, zoals het uitbreiden van
NPR 3378-13 NPR 3378
7.3   Buiten bedrijf stellen
Bij werkzaamheden, zoals het uitbreiden van de gasleiding, behoort de leiding te worden afgesloten en veilig gesteld. Indien een (gedeelte van een) gasleiding geen functie meer heeft, bijvoorbeeld omdat daarop geen toestellen meer zijn aangesloten, dan behoort deze leiding te worden verwijderd of bij het begin (of bij de aftakking van het wel in gebruik blijvende deel) te worden losgekoppeld
NPR 3378-13 NPR 3378
A.2   Personeel
A.2.1   Algemeen Alle personen die betrokken zijn bij werkzaamheden aan, met of nabij gasinstallaties, en aangesloten gasverbruikers behoren, met betrekking tot die werkzaamheden, te zijn geïnstrueerd over: — de veiligheidsrisico’s; — de veiligheidseisen; — de veiligheidsregels; — de bedrijfsvoorschriften. Waar de werkzaamheden langdurig of gecompliceerd zijn,
NPR 3378-13 NPR 3378
A.2.7   Jeugdigen
Jeugdigen mogen geen risicovolle werkzaamheden uitvoeren en mogen uitsluitend werkzaamheden uitvoeren als er zodanig toezicht is dat ongevallen worden voorkomen. OPMERKING 1 Jeugdigen zijn jonger dan 18 jaar. OPMERKING 2 Volgens de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit moet extra aandacht worden besteed aan de veiligheid van jeugdigen.
NPR 3378-20 NPR 3378
2   Verwijzingen
De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van toepassing. NPR 3378 (Overige delen) Praktijkrichtlijn gasinstallaties NPR 3378 (Overige
NPR 3378-20 NPR 3378
3   Toesteltyperingen
3.1   Algemeen Gastoestellen met een aansluiting voor een rookgasafvoer zijn in Europa in twee hoofdtypen aan te geven. Per type wordt de manier aangegeven hoe de verbrandingslucht wordt toegevoerd en het verbrandingsgas wordt afgevoerd. We kennen de toesteltypen B en C. — B is een open afvoergebonden toestel. — C is een gesloten afvoergebonden toestel. Achter de letter B of
NPR 3378-20 NPR 3378
3.2   Toesteltype B11BS en B11AS
Een compleet sfeertoestel van het toesteltype B11BS of B11AS, uitgevoerd als open haard, heeft de Nederlandse typeaanduiding ‘Blokkenvuurtoestel type I’. De hoofdfunctie van een blokkenvuurtoestel type I is het decoratieve effect. Voor een toesteltype B11BS en B11AS, anders dan een open haard wordt verwezen naar NPR 3378-22. Het blokkenvuurtoestel type I van het toesteltype B11BS is voorzien
NPR 3378-20 NPR 3378
3.3   Toesteltype BAS (= blokkenvuurtoestel type II)
Een toesteltype BAS bevat een losse gasbrander met gasregelblok, imitatie houtstammetjes en gasaansluitingen, waarvan de Nederlandse typeaanduiding ‘Blokkenvuurtoestel type II’ is. Deze toestellen moeten worden geplaatst in een bestaande schouw die is aangesloten op een afvoersysteem. Zie figuur 3. Het is dus een type B toestel, voorzien van een atmosfeerbeveiliging (AS) (Atmospheric Safety).
NPR 3378-20 NPR 3378
6.1.2   Woning met natuurlijke ventilatie
Bij uitmonding van een blokkenvuurtoestel met een nominale belasting op onderwaarde van ten hoogste 13,5 kW in het vrije uitmondingsgebied I is een inwendige middellijn van de afvoerleiding van Ø 180 mm toereikend. Bij uitmonding van een blokkenvuurtoestel met een nominale belasting op onderwaarde van 13,5 kW in uitmondingsgebied II (uitmondingsgebied met afvoerkap) is een inwendige middellijn
NPR 3378-21 NPR 3378
Wijzigingen ten opzichte van de uitgave 1999
De inhoud is aangepast aan de stand der techniek, het begrip bovenwaarde is vervangen door onderwaarde en er is aandacht gegeven aan het begrip hinder.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Vraag & antwoord
Kan ik de norm ook als pdf downloaden?
Dit is mogelijk als u een betaald abonnement heeft op Werken met NPR 3378. Pdf's zijn alleen voor eigen gebruik.
Vraag & antwoord
Kan ik een proefabonnnement nemen op 'Werken met NPR 3378'?
Ja, u kunt met het Proefabonnement Werken met NPR 3378 één maand gratis proberen. Vraag een proefabonnement aan
Vraag & antwoord
Kan ik ook collega’s toevoegen aan mijn abonnement?
U kunt collega’s toevoegen op de beheerpagina via de link Gebruikers beheren. Uw collega ontvangt vervolgens een e-mail om een wachtwoord aan te maken.
Pagina
Normen
Pagina
NPR 3378
Pagina
Wettelijk kader
Het Bouwbesluit stelt eisen aan veilige gasinstallaties en verwijst daarbij naar NEN 1078 voor nieuwbouw en naar NEN 8078 voor bestaande bouw. Deze normen bevatten vooral prestatie-eisen: grenswaarden waaraan de installatie moet voldoen en bepalingsmethoden om te toetsen of er inderdaad hieraan wordt voldaan. NPR 3378 is er om te voorzien in de behoefte aan meer praktische voorbeelden en toelichting
Pagina
Training NPR 3378
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk In deze laagdrempelige training worden de belangrijkste eisen uit het Bouwbesluit die aan de aanleg en de controle van gasleidingen en verbrandingstoestellen en de opstelling ervan besproken. Verder wordt aandacht besteed aan rookgasafvoer inclusief de uitmonding. Door diverse cases leert u de eisen kennen. Ook weet u hoe u om moet gaan met lastige
Vraag & antwoord
Wat is Werken met NPR 3378?
'Werken met NPR 3378' is het online platform voor de gasinstallatieprofessional met vele extra’s. U heeft online altijd toegang tot dé actuele praktijkrichtlijn voor gasinstallaties. Eventueel aangevuld met relevante gerelateerde normen.
Vraag & antwoord
Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?
U kunt uw wachtwoord eenvoudig wijzigen.