Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
2829 resultaten
NPR 3378-5 NPR 3378
B.3   Afsluiters
a) Voor elke drukregelaar, voor elke omschakelinrichting en na elke uitgaande leiding van een verdeler behoort een afsluiter te zijn aangebracht. b) Afsluiters behoren toegankelijk te zijn aangebracht.
NPR 3378-5 NPR 3378
B.6   Verbruik
B.6.1   Continuverbruik Bij een continuverbruik mag niet meer gas aan een fles worden onttrokken dan in tabel B.2 is vermeld. Het verbruik is af te leiden uit de opgaven van de toestelfabrikant. Tabel B.2 — Gemiddeld mogelijk verdampingsdebiet, in kg/h, van gasflessen met minimaal 25 % vulinhoud Product Fles-diameter Bij omgevingstemperatuur Gebruiksduur 15 min 30 min 1 h 2 h Continu
NPR 3378-5 NPR 3378
B.7.2.1   Reservoir, reservoirregelaar en beveiliging tegen te hoge druk
Het plaatsen, installeren en onderhouden van een reservoir inclusief de hogedrukregelaar met hogedrukbeveiliging is voorbehouden aan speciaal hiervoor geaccepteerde installateurs. Deze acceptatie wordt toegekend door van overheidswege aangewezen conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI) bij de keuring voor ingebruikname en bij periodieke herkeuringen op grond van het Warenwetbesluit drukapparatuur
NPR 3378-5 NPR 3378
B.7.3   Voorschriften voor beveiligingen
Als de apparatuur achter een drukregelaar niet bestand is tegen de gasdruk voor de betreffende regelaar, behoort deze drukregelaar te worden beveiligd met een drukafslag gecombineerd met een lekgasafblaasveiligheid: — Een drukafslag sluit de gastoevoer voor de gasdrukregelaar als de geregelde druk te hoog wordt. — Een lekgasafblaasveiligheid grijpt in als de drukafslag, nadat deze gesloten
NPR 3378-5 NPR 3378
Voorwoord
NPR 3378-5:2018-11 vervangt NPR 3378-5:2018. In de serie Nederlandse praktijkrichtlijnen verschijnen publicaties van informatief karakter, zoals toelichtingen op normen, constructieve mogelijkheden, werkmethoden en fabricagegegevens. Aan deze publicaties mag geen normatieve waarde worden toegekend. Dit deel van NPR 3378 geeft richtlijnen voor de aanleg van gasleidingen. Indien een gasinstallatie
NPR 3378-5 NPR 3378
1   Onderwerp en toepassingsgebied
Dit deel van NPR 3378 heeft betrekking op NEN 1078 en NEN 8078. Het betreft gasleidingen binnen het perceel met een maximale werkdruk van 500 mbar. In dit deel komen algemene onderwerpen aan de orde, zoals ligging (boven- en ondergronds), mechanische beschadiging, corrosie, zwerf- en aardstromen, afsluitbaarheid, beveiliging tegen gasgebrek, leidingmaterialen, verbindingstypen, bevestiging
NPR 3378-5 NPR 3378
3   Termen en definities
Voor de toepassing van dit deel van NPR 3378 gelden de termen en definities in NPR 3378-0. In NPR 3378-0 is aangegeven uit welke normen de termen en definities afkomstig zijn.
NPR 3378-5 NPR 3378
4.7   Bescherming tegen corrosie
4.7.1   Algemeen Corrosie kan worden voorkomen door enerzijds passende maatregelen te nemen bij de wijze van aanleg en anderzijds door corrosiewerende maatregelen te nemen. 4.7.2   Maatregelen bij de aanleg van gasleidingen Bij de aanleg van gasleidingen behoren de volgende maatregelen te worden genomen: — Het toegepaste ondersteunings- en/of bevestigingsmateriaal behoort geen elektrochemische
NPR 3378-5 NPR 3378
4.7.1   Algemeen
Corrosie kan worden voorkomen door enerzijds passende maatregelen te nemen bij de wijze van aanleg en anderzijds door corrosiewerende maatregelen te nemen.
NPR 3378-5 NPR 3378
4.7.3.1   Staal
Stalen buizen behoren altijd (ook in een mantelbuis) te worden beschermd tegen corrosie, behalve als ze in beton of in droge, niet agressieve ruimten worden gelegd.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Vraag & antwoord
Kan ik de norm ook als pdf downloaden?
Dit is mogelijk als u een betaald abonnement heeft op Werken met NPR 3378. Pdf's zijn alleen voor eigen gebruik.
Vraag & antwoord
Kan ik een proefabonnnement nemen op 'Werken met NPR 3378'?
Ja, u kunt met het Proefabonnement Werken met NPR 3378 één maand gratis proberen. Vraag een proefabonnement aan
Vraag & antwoord
Kan ik ook collega’s toevoegen aan mijn abonnement?
U kunt collega’s toevoegen op de beheerpagina via de link Gebruikers beheren. Uw collega ontvangt vervolgens een e-mail om een wachtwoord aan te maken.
Pagina
Normen
Pagina
NPR 3378
Pagina
Wettelijk kader
Het Bouwbesluit stelt eisen aan veilige gasinstallaties en verwijst daarbij naar NEN 1078 voor nieuwbouw en naar NEN 8078 voor bestaande bouw. Deze normen bevatten vooral prestatie-eisen: grenswaarden waaraan de installatie moet voldoen en bepalingsmethoden om te toetsen of er inderdaad hieraan wordt voldaan. NPR 3378 is er om te voorzien in de behoefte aan meer praktische voorbeelden en toelichting
Pagina
Training NPR 3378
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk In deze laagdrempelige training worden de belangrijkste eisen uit het Bouwbesluit die aan de aanleg en de controle van gasleidingen en verbrandingstoestellen en de opstelling ervan besproken. Verder wordt aandacht besteed aan rookgasafvoer inclusief de uitmonding. Door diverse cases leert u de eisen kennen. Ook weet u hoe u om moet gaan met lastige
Vraag & antwoord
Wat is Werken met NPR 3378?
'Werken met NPR 3378' is het online platform voor de gasinstallatieprofessional met vele extra’s. U heeft online altijd toegang tot dé actuele praktijkrichtlijn voor gasinstallaties. Eventueel aangevuld met relevante gerelateerde normen.
Vraag & antwoord
Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?
U kunt uw wachtwoord eenvoudig wijzigen.