Zoeken in
Resultaat verfijnen

Normen
Status
Filters wissen
Zoeken in normenFilter resultaten
2622 resultaten
NPR 3378-0 NPR 3378
1.3   Relatie met Europese richtlijnen
Voor het Bouwbesluit 2012 is de Europese Verordening bouwproducten (305/2011/EU, Construction Products Regulation – CPR) de belangrijkste Europese richtlijn. De CPR beoogt een minimale mate van veiligheid van bouwproducten voor consumenten en het milieu te waarborgen en de vrije handel binnen de EU te bevorderen. De richtlijn heeft gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van bouwproducten
NPR 3378-2 NPR 3378
Voorwoord
In de serie Nederlandse praktijkrichtlijnen verschijnen publicaties van informatief karakter, zoals toelichtingen op normen, constructieve mogelijkheden, werkmethoden en fabricagegegevens. Aan deze publicaties mag geen normatieve waarde worden toegekend. Dit deel van de NPR heeft betrekking op het deel van de aansluitkraan naar het toestel en is om deze reden geen onderdeel van de prestatie-eisen
NPR 3378-2 NPR 3378
2.1   Algemeen
Bij deze methode wordt de dichtheid van de totale installatie bepaald. Dat wil zeggen de totale dichtheid van de gasleiding, de toestelaansluitingen en het toestel (buiten bedrijf). De dichtheidsbeproeving kan worden uitgevoerd met een andere druk dan de standaarddruk en ook met een ander medium. Hiervoor zijn correctiefactoren opgenomen. Volgens de Europese normen is het toegelaten dat gastoestellen
NPR 3378-2 NPR 3378
2.2.1   Uitgangspunten
Installatie is niet (of niet onder normale condities) aangesloten. Aansluitkranen open en toestelkranen gesloten. Beproevingsmedium : vrij, maar vaak lucht of stikstof. Beproevingsdruk : vrij, maar vaak 125 mbar. Beproevingscriteria : vast te stellen na omrekenen.
NPR 3378-2 NPR 3378
2.2.2   Toegelaten drukdaling in de totale installatie
De maximaal toegelaten drukdaling is weergegeven in tabel 1 indien lucht of stikstof als beproevings­medium wordt gebruikt en de beproevingsdruk 125 mbar bedraagt. Tabel 1 — Toegelaten drukdaling bij 125 mbar en lucht of stikstof Soort installatie Werkdruk Beproevingsduur Toegelaten drukdaling mbar min mbar Aardgas 25 1 1 25 3 3 Propaan 30 8 1 30 24 3 50 14 1
NPR 3378-2 NPR 3378
2.2.3   Resultaat van de beproeving
Als de drukdaling aan het eind van de beproevingsperiode kleiner is dan de eis is de gasinstallatie voldoende gasdicht. Is er sprake van een drukdaling die enigszins groter is dan de eis dan kan worden gecontroleerd of de aanwezige kranen en toestellen gezamenlijk een zodanig toegelaten lekkage hebben dat dit de te grote drukdaling rechtvaardigt. 1) Bepaal aan de hand van tabel A.2 in
NPR 3378-2 NPR 3378
A.2   Dichtheidsbeproeving met een ander gas
Als het door omstandigheden niet mogelijk is om de dichtheidsbeproeving uit te voeren met het te leveren gas, kan de proef ook worden gedaan met een ander gas. Het ligt dan voor de hand ligt het dan om lucht te gebruiken. Lucht heeft echter een andere dynamische viscositeit dan gas waardoor een correctiefactor moet worden ingevoerd; zie tabel A.1. Tabel A.1 — Correctiefactoren van beproevingsgassen
NPR 3378-5+A1 NPR 3378
4   Ligging
4.1   Algemeen Het verdient aanbeveling dat gasinstallatieleidingen voor zover mogelijk geheel binnen het perceel zijn gelegd waarvoor de gasinstallatie is bestemd en van daaruit bereikbaar zijn, of bereikbaar zijn vanuit een gemeenschappelijke toegankelijke ruimte. Er worden drie soorten ligging onderscheiden. 1) Leidingen in het zicht Voor de toepassing van geschikte materialen en verbindingen
NPR 3378-5+A1 NPR 3378
4.1   Algemeen
Het verdient aanbeveling dat gasinstallatieleidingen voor zover mogelijk geheel binnen het perceel zijn gelegd waarvoor de gasinstallatie is bestemd en van daaruit bereikbaar zijn, of bereikbaar zijn vanuit een gemeenschappelijke toegankelijke ruimte. Er worden drie soorten ligging onderscheiden. 1) Leidingen in het zicht Voor de toepassing van geschikte materialen en verbindingen zie
NPR 3378-5+A1 NPR 3378
4.4   Leidingen in de grond
Voor leidingen in de grond buiten gebouwen zie NPR 3378-7. Onder gebouwen, met uitzondering van tuinbouwkassen, behoren geen leidingen aanwezig te zijn.
Zoeken in de websiteFilter resultaten
23 resultaten
Vraag & antwoord
Kan ik de norm ook als pdf downloaden?
Dit is mogelijk als u een betaald abonnement heeft op Werken met NPR 3378. Pdf's zijn alleen voor eigen gebruik.
Vraag & antwoord
Kan ik een proefabonnnement nemen op 'Werken met NPR 3378'?
Ja, u kunt met het Proefabonnement Werken met NPR 3378 één maand gratis proberen. Vraag een proefabonnement aan
Vraag & antwoord
Kan ik ook collega’s toevoegen aan mijn abonnement?
U kunt collega’s toevoegen op de beheerpagina via de link Gebruikers beheren. Uw collega ontvangt vervolgens een e-mail om een wachtwoord aan te maken.
Pagina
Normen
Pagina
NPR 3378
Pagina
Wettelijk kader
Het Bouwbesluit stelt eisen aan veilige gasinstallaties en verwijst daarbij naar NEN 1078 voor nieuwbouw en naar NEN 8078 voor bestaande bouw. Deze normen bevatten vooral prestatie-eisen: grenswaarden waaraan de installatie moet voldoen en bepalingsmethoden om te toetsen of er inderdaad hieraan wordt voldaan. NPR 3378 is er om te voorzien in de behoefte aan meer praktische voorbeelden en toelichting
Pagina
Training NPR 3378
Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk In deze laagdrempelige training worden de belangrijkste eisen uit het Bouwbesluit die aan de aanleg en de controle van gasleidingen en verbrandingstoestellen en de opstelling ervan besproken. Verder wordt aandacht besteed aan rookgasafvoer inclusief de uitmonding. Door diverse cases leert u de eisen kennen. Ook weet u hoe u om moet gaan met lastige
Vraag & antwoord
Wat is Werken met NPR 3378?
'Werken met NPR 3378' is het online platform voor de gasinstallatieprofessional met vele extra’s. U heeft online altijd toegang tot dé actuele praktijkrichtlijn voor gasinstallaties. Eventueel aangevuld met relevante gerelateerde normen.
Vraag & antwoord
Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?
U kunt uw wachtwoord eenvoudig wijzigen.
Zoeken in het werkboek
resultaten voor ""