Vraag & Antwoord

Normen
Kan ik de norm ook als pdf downloaden?

Dit is mogelijk als u een betaald abonnement heeft op Werken met NPR 3378. Pdf's zijn alleen voor eigen gebruik.

Mag ik normen kopiëren?

Nee, net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer over auteursrecht van normen in de brochure Auteursrecht, normen en het internet (pdf).