Praktische hulp

Training NPR 3378: Gasinstallaties in de praktijk

In deze laagdrempelige training worden de belangrijkste eisen uit het Bouwbesluit die aan de aanleg en de controle van gasleidingen en verbrandingstoestellen en de opstelling ervan besproken. Verder wordt aandacht besteed aan rookgasafvoer inclusief de uitmonding. Door diverse cases leert u de eisen kennen. Ook weet u hoe u om moet gaan met lastige situaties. Daarnaast worden de laatste ontwikkelingen besproken zodat u weer up-to-date bent.

Resultaat

  • U kent de belangrijkste eisen die aan gasleidingen worden gesteld;
  • U weet waar u rekening mee moet houden bij de ligging van leidingen;
  • U weet hoe u visuele inspecties en dichtheidsbeproevingen van gasleidingen uitvoert;
  • U kent de belangrijkste eisen die aan gastoestellen worden gesteld;
  • U kent de opstellingseisen;
  • U weet waar u rekening mee moet houden met de verbrandingsluchttoevoer, ventilatieafvoer en rookgasafvoer;
  • U weet hoe u een visuele controle en de beproeving van verbrandingstoestellen en de rookgasafvoer uitvoert.

Praktische informatie

  • Voor wie: Installateurs, werkvoorbereiders en iedereen die betrokken is bij het ontwerp, de aanleg of de controle van gasinstallaties.
  • Duur: Een dag

Meer informatie en inschrijven
www.nen.nl/npr3378training

NEN Nieuws
Internationale ontwerpnormen voor projectmanagement voor commentaar gepubliceerd 29-06-2020

Twee conceptnormen voor project-, programma-, en portfoliomanagement zijn gepubliceerd ter commentaar. Tijdens deze publieke commentaarronde kunnen geïnteresseerden en belanghebbenden tot 13 augustus 2020 feedback leveren.

Inventariseer uw veiligheidscultuur met de Webtool Safety Culture Ladder 26-06-2020

Hoe staat het met de veiligheidscultuur van uw organisatie? NEN beheert de Safety Culture Ladder (SCL) en heeft de Webtool Safety Culture Ladder ontwikkeld. Met deze webtool kunnen bedrijven een zelfinventarisatie doen, bijvoorbeeld als een eerste nulmeting of om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de aspecten van de SCL. De zelfinventarisatie kan ook uitgevoerd worden als onderdeel van een certificatietraject.

Publicatie Nederlandse Technische Afspraak ‘Veiligheid van indoor trampolineparken’ 25-06-2020

Onlangs is de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8121 ‘Veiligheid van indoor trampolineparken’ gepubliceerd. Dit document bevat richtlijnen voor de technische en operationele veiligheid van indoor trampolineparken. De NTA is opgesteld met als doel de fabrikanten, exploitanten, dienstverleners, keurende instanties en toezichthouders te ondersteunen bij het beoordelen en beheren van risico's die kenmerkend zijn voor indoor trampolineparken. De NTA is nu te downloaden.

bekijk meer nieuws