Praktische hulp

U kunt alle termen en definities vinden in NPR 3378-0. Hier staan alle relevante zaken helder voor u uitgelegd.

NEN Nieuws
Internationale ontwerpnormen voor projectmanagement voor commentaar gepubliceerd 29-06-2020

Twee conceptnormen voor project-, programma-, en portfoliomanagement zijn gepubliceerd ter commentaar. Tijdens deze publieke commentaarronde kunnen geïnteresseerden en belanghebbenden tot 13 augustus 2020 feedback leveren.

Inventariseer uw veiligheidscultuur met de Webtool Safety Culture Ladder 26-06-2020

Hoe staat het met de veiligheidscultuur van uw organisatie? NEN beheert de Safety Culture Ladder (SCL) en heeft de Webtool Safety Culture Ladder ontwikkeld. Met deze webtool kunnen bedrijven een zelfinventarisatie doen, bijvoorbeeld als een eerste nulmeting of om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de aspecten van de SCL. De zelfinventarisatie kan ook uitgevoerd worden als onderdeel van een certificatietraject.

Publicatie Nederlandse Technische Afspraak ‘Veiligheid van indoor trampolineparken’ 25-06-2020

Onlangs is de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8121 ‘Veiligheid van indoor trampolineparken’ gepubliceerd. Dit document bevat richtlijnen voor de technische en operationele veiligheid van indoor trampolineparken. De NTA is opgesteld met als doel de fabrikanten, exploitanten, dienstverleners, keurende instanties en toezichthouders te ondersteunen bij het beoordelen en beheren van risico's die kenmerkend zijn voor indoor trampolineparken. De NTA is nu te downloaden.

bekijk meer nieuws