Praktische Hulp

NEN 1059:2010, Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 — Gasvoorzieningsystemen — Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie
NEN 1078:2018, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar — Prestatie-eisen — Nieuwbouw
NEN 1087:2001, Ventilatie van gebouwen — Bepalingsmethoden voor nieuwbouw
NEN 2078:1987, Voorschriften voor aardgasinstallaties GAVO-1987 — Deel 2: Aanvullende voorschriften voor grotere bijzondere installaties (ingetrokken)
NEN 2580, Oppervlakten en inhouden van gebouwen — Termen, definities en bepalingsmethoden
NEN 2757-1:2011, Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties — Deel 1: Installaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde
NEN 2757-2:2006, Afvoer van rook van gebouwgebonden verbrandingsinstallaties met een belasting groter dan 130 kW op bovenwaarde — Bepalingsmethoden geschiktheid afvoersystemen
NEN 2768, Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen
NEN 3028:2016, Eisen voor verbrandingsinstallaties
NEN 3140+A1:2015, Bedrijfsvoering van elektrische installaties — Laagspanning
NEN 7244:reeks, Gasvoorzieningsystemen — Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar
NEN 7244-6, Gasvoorzieningsystemen — Leidingen voor maximale druk tot en met 16 bar— Deel 6: Specifieke functionele eisen voor aansluitleidingen
NEN 7244-10, Gasvoorzieningsystemen — Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar — Deel 10: Specifieke functionele eisen voor opstellingsruimten en meteropstellingen met een maximale inlaatdruk van 100 mbar en een maximale ontwerpcapaciteit van 650 mn3/h
NEN 8078, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar — Prestatie-eisen — Bestaande bouw
NEN 8087, Ventilatie van gebouwen — Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen
NEN 8757, Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen — Bepalingsmethoden voor bestaande bouw
NEN-EN 1775:2007, Gas supply — Gas pipework for buildings — Maximum operating pressure less than or equal to 5 bar — Functional recommendations
NEN-EN 15001-1:2009, Gas infrastructure — Gas installation pipework with an operating pressure greater than 0,5 bar for industrial installations and greater than 5 bar for industrial and non-industrial installations — Part 1: Detailed functional requirements for design, materials, construction, inspection and testing
NEN-EN 15001-2:2008, Gas infrastructure — Gas installation pipework with an operating pressure greater than 0,5 bar for industrial installations and greater than 5 bar for industrial and non-industrial installations — Part 2: Detailed functional requirements for commissioning, operation and maintenance