Deel
60
NPR 3378-60
Vervangt
NPR 3378-60+C1:2016 nl

NPR 3378-60 geeft informatie over de plaats van uitmonding van rookgasafvoersystemen, met het oog op: - de goede werking van het toestel en de voorziening voor rookgasafvoer en op het voorkomen van hinder door rookgas. In het bijzonder is hierbij aandacht voor het voorkomen dat de aan verblijfsgebieden toegevoerde ventilatielucht door rookgas wordt verontreinigd.

NPR 3378-60