Deel
60
NPR 3378-60+C1 mei 2016
Vervangt
NPR 3378-60:2015 nl

NPR 3378-60+C1:2016 geeft informatie over de plaats van uitmonding van rookgasafvoersystemen, met het doel om hinder door rookgas te voorkomen en in het bijzonder te voorkomen dat de aan verblijfsgebieden toegevoerde ventilatielucht door rookgas wordt verontreinigd. Dit deel van de NPR is van toepassing bij nieuwbouwsituaties en bij situaties in de bestaande bouw waarin veranderingen in het rookgasafvoersysteem of het ventilatieluchttoevoersysteem worden aangebracht. Dit deel van de NPR is zowel bruikbaar voor toestellen die zijn aangesloten op een individuele afvoerleiding als voor toestellen die zijn aangesloten op een collectieve afvoerleiding. Deze NPR is een gecorrigeerde versie. De correctie betreft het verwisselen van tekeningen op blz. 24.

NPR 3378-60+C1
Deel
61
NPR 3378-61 feb 2015
Vervangt
NPR 3378-61:1999 nl

NPR 3378-61 beschrijft werkwijzen voor het bepalen van de plaats van de uitmonding van een gastoestel met natuurlijke of mechanische afvoer van rookgas met het oog op de goede werking van toestel en afvoer. Dit deel van toepassing op zowel toestellen type B (open toestellen) als type C (gesloten toestellen).

NPR 3378-61