NPR 3378

60
DEEL
NPR 3378-60+C1
mei 2016

NPR 3378-60+C1:2016 geeft informatie over de plaats van uitmonding van rookgasafvoersystemen, met het doel om hinder door rookgas te voorkomen en in het bijzonder te voorkomen dat de aan verblijfsgebieden toegevoerde ventilatielucht door rookgas wordt verontreinigd. Dit deel van ...

61
DEEL
NPR 3378-61
feb 2015

NPR 3378-61 beschrijft werkwijzen voor het bepalen van de plaats van de uitmonding van een gastoestel met natuurlijke of mechanische afvoer van rookgas met het oog op de goede werking van toestel en afvoer. Dit deel van toepassing op zowel toestellen type B (open toestellen) als ...

Uitmondingen

Uitmonding van een afvoervoorziening
constructieonderdeel bestemd voor de afvoer van rookgas

Uitmonding van een voorziening voor luchtverversing
constructieonderdeel bestemd voor de afvoer van ventilatielucht als onderdeel van het ventilatiesysteem

Denkbeeldige uitmonding
samenvoeging van uitmondingen gelegen in een denkbeeldig uitmondingsgebied
[BRON: NEN 2757‐2:2006, 3.16]