NPR 3378-0

Opzet

NPR 3378-0 bevat een algemene inleiding op alle andere delen en op de wijze waarop de NPR-delen toelichting geven op de eisen uit de norm(en). Deel 0 bevat termen en definities die van belang zijn voor andere delen van deze NPR. Daarbij is aangegeven uit welke normen de termen en definities afkomstig zijn.

Over onze norm

Status ingetrokken
Gepubliceerd op 01-01-2018
Vervangt NPR 3378-0:2016 nl