NEN 8757

Normen

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rook waarmee kan worden bepaald: - voor welke toestellen de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rook geschikt is; - de geschiktheid van de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rook voor een bepaald toestel op een bepaalde opstelplaats.

Over onze norm

Status actueel
Gepubliceerd op 01-06-2005
Vervangt NEN 8757:1998 2e Ontw. nl

Inhoudsopgave

Voorwoord
1   Onderwerp en toepassingsgebied
2   Normatieve verwijzingen
3   Termen en definities
4   Symbolen
5   Bepalingsmethoden voor de richting van de stroming
6   Bepalingsmethoden voor de capaciteit van voorzieningen voor de afvoer van rook
7   Bepalingsmethode voor de rookdoorlatendheid van overdrukvoorzieningen
Bijlage A (normatief) Specificaties toestellen en hulpmiddelen
Bijlage B (normatief) Temperatuurbepalingen
Bijlage C (normatief) Overzichtskaart kustgebied en binnenland
Bijlage D (informatief) Verbrandingslucht en rook