NEN 8078+A1

Normen

NEN 8078 geeft eisen en bepalingsmethoden voor een gebouwgebonden voorziening voor gas, iin bestaande bouwsituaties, met een werkdruk tot en met 500 mbar (0,05 MPa).

Over onze norm

Status actueel
Gepubliceerd op 01-06-2018
Vervangt NEN 8078:2004
NEN 8078:2017 Ontw.
NEN 8078:2018

Inhoudsopgave

Voorwoord
1   Onderwerp en toepassingsgebied
2   Normatieve verwijzingen
3   Termen en definities
4   Symbolen
5   Prestatie-eisen
Bijlage A (normatief) Bepaling van de gasdichtheid van een voorziening voor gas
Bijlage B (normatief) Bepaling van het drukverlies in een voorziening voor gas door een meting
Bijlage C (normatief) Bepaling van de weerstand tegen de permeatie van odorant
Bijlage D (normatief) Bepaling van de weerstand tegen slagbelasting
Bijlage E (normatief) Bepaling van de weerstand tegen aantasting