NEN 2757-1

Normen

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rookgas waarmee bepaald kan worden: - voor welke toestellen de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rookgas geschikt is; - de geschiktheid van de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rookgas voor een bepaald toestel op een bepaalde opstelplaats.

Over onze norm

Status actueel
Gepubliceerd op 01-11-2019
Vervangt NEN 2757-1:2011 nl

Inhoudsopgave

Voorwoord
1   Onderwerp en toepassingsgebied
2   Normatieve verwijzingen
3   Termen en definities
4   Symbolen
5   Bepalingsmethoden voor de richting van de stroming
6   Bepalingsmethode voor beperking van de hinder voor de omgeving
7   Bepalingsmethoden voor de capaciteit van voorzieningen voor de afvoer van rookgas
8   Berekeningsmethode voor de verdunningsfactor
9   Bepalingsmethode voor de rookgasdoorlatendheid
Bijlage A (normatief) Uitgangspunten voor de bepaling van de capaciteit
Bijlage B (normatief) Overzichtskaart van kustgebied en binnenland