NEN 1078

Normen

NEN 1078 geeft eisen en beproevingssmethoden voor een gebouwgebonden voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar (0,05 MPa). Deze norm is bedoeld om te worden toegepast voor een voorziening voor gas die is ingericht voor het gebruik van geodoriseerde gassen uit de tweede en derde familie volgens hoofdstuk 4 van NEN-EN 437; in Nederland zullen dat zijn voor de tweede familie: aardgas en voor de derde familie: de flessengassoorten butaan en propaan. De norm is ook van toepassing voor industriële processen tot ten hoogste 500 mbar volgens het Besluit gastoestellen, mits een risicoanalyse wordt uitgevoerd.

Over onze norm

Status actueel
Gepubliceerd op 01-01-2018
Vervangt NEN 1078:2004 nl
NEN 1078:2017 Ontw. nl

Inhoudsopgave

Voorwoord
1   Onderwerp en toepassingsgebied
2   Normatieve verwijzingen
3   Termen en definities
4   Symbolen
5   Prestatie-eisen
Bijlage A (normatief) Bepaling sterkte en gasdichtheid van een voorziening voor gas
Bijlage B (normatief) Bepaling van het drukverlies in een voorziening voor gas door een meting
Bijlage C (normatief) Bepaling van de stroomsnelheid in een gasleiding
Bijlage D (normatief) Bepaling van de weerstand tegen de permeatie van odorant
Bijlage E (normatief) Bepaling van de weerstand tegen slagbelasting
Bijlage F (normatief) Bepaling bestandheid van een voorziening voor gas bij beginnende brand