Deel
20
NPR 3378-20
Vervangt
NPR 3378-20:1999 nl

Volgens de procedure in dit deel van de NPR is een installatiewijze beschreven voor gasgestookte sfeertoestellen. Het betreffen sfeertoestellen met een open of gesloten verbrandingssysteem, die niet specifek in andere werkbladen staan vermeld. Onder de toestellen met een open verbrandingssysteem vallen ook de blokkenvuurtoestellen. Sfeertoestellen zijn toestellen met decoratie als hoofdfunctie en verwarming als nevenfunctie.

NPR 3378-20
Deel
21
NPR 3378-21
Vervangt
NPR 3378-21:1999 nl

Volgens de procedure in dit deel van de NPR is een werkwijze beschreven voor het installeren van een type A kooktoestel op gas in een keuken van een woning. Het deel is van toepassing voor een nominale belasting van het toestel op bovenwaarde tot 15 kW.

NPR 3378-21
Deel
22
NPR 3378-22
Vervangt
NPR 3378-23:2011 nl NPR 3378-22:2014 nl

NPR 3378-22 beschrijft waaraan de opstelling van gastoestellen behoort te voldoen. Het deel is gericht op nieuwbouwsituaties en is beperkt tot gebouwgebonden installaties.

NPR 3378-22