NPR 3378

20
DEEL
NPR 3378-20
Dec 2010

Volgens de procedure in dit deel van de NPR is een installatiewijze beschreven voor gasgestookte sfeertoestellen. Het betreffen sfeertoestellen met een open of gesloten verbrandingssysteem, die niet specifek in andere werkbladen staan vermeld. Onder de toestellen met een open ver ...

21
DEEL
NPR 3378-21
Dec 2010

Volgens de procedure in dit deel van de NPR is een werkwijze beschreven voor het installeren van een type A kooktoestel op gas in een keuken van een woning. Het deel is van toepassing voor een nominale belasting van het toestel op bovenwaarde tot 15 kW.

22
DEEL
NPR 3378-22
Jan 2018

NPR 3378-22 beschrijft waaraan de opstelling van gastoestellen behoort te voldoen. Het deel is gericht op nieuwbouwsituaties en is beperkt tot gebouwgebonden installaties.

Gastoestel

Toestel bestemd of geschikt voor koken, verwarmen, warmwaterproductie, koeling, verlichting of wassen dat, indien van toepassing, een normale watertemperatuur van ten hoogste 105 graden celcius heeft, of een ventilatorbrander en voor dergelijke branders bedoelde warmtegenerator, en bij gebruik waarvan gas als brandstof wordt gebruikt

[BRON: Besluit gastoestellen, artikel 1b, gewijzigd – In de definitie zijn de termen in enkelvoud gegeven, en is ‘alsmede ventilatorbranders’ gewijzigd in ‘of een ventilatorbrander’.]

[BRON: NEN 1078:2018, 3.14]