Deel
1
NPR 3378-1
Vervangt
NPR 3378-1:2013 nl

Volgens de procedures in dit deel van NPR 3378 kunnen de sterkte en de dichtheid van de gasleiding wordt bepaald voor nieuwbouw en bestaande bouw. Dit deel heeft betrekking op 5.2.2 van NEN 1078:2004 en van NEN 8078:2004. NEN 1078 beperkt zich tot de gasleiding. Dat wil zeggen dat aansluitleidingen en toestellen buiten het toepassingsgebied van deze NPR vallen. In deze NPR is echter ook een beproevingsmethode opgenomen om de dichtheid van de gehele installatie te bepalen.

NPR 3378-1
Deel
2
NPR 3378-2
Vervangt
NPR 3378-2:2006 nl

NPR 3378-2 geeft, in aanvulling op de standaardmethode voor het bepalen van de dichtheid van de gasinstallatie in deel 1 van deze NPR, extra mogelijkheden om vast te stellen wat de gasdichtheid van de gasinstallatie is. Dit voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Hierbij wordt wel weer gebruikgemaakt van de zogenoemde drukdalingsproef. In dit deel van NPR 3378 worden vier mogelijkheden behandeld.

NPR 3378-2
Deel
3
NPR 3378-3
Vervangt
NPR 3378-3:2007 nl

NPR 3378-3 heeft betrekking op 5.3 van NEN 1078:2004 en op 5.3 van NEN 8078:2004. Volgens de procedures in dit deel van de NPR komt de grafiekmethode als werkwijze voor het dimensioneren van de leiding aan de orde, alsmede de berekening volgens de formulemethode.

NPR 3378-3
Deel
4
NPR 3378-4
Vervangt
NPR 3378-4:2007 nl

NPR 3378-4 behandelt de grafiekmethode als werkwijze voor het dimensioneren van de leiding.

NPR 3378-4
Deel
5
NPR 3378-5
Vervangt
NPR 3378-5:2018-11 nl

NPR 3378-5 heeft betrekking op NEN 1078 en NEN 8078. Het betreft gasleidingen binnen het perceel met een maximale werkdruk van 500 mbar.

NPR 3378-5
Deel
8
NPR 3378-8
Vervangt
NPR 3378-8:2007 nl

NPR 3378-8 heeft betrekking op hoofdstuk 5 van NEN 1078:2004 en NEN 8078:2004. Volgens de procedures in dit deel van de NPR komen doorvoeringen algemeen, door binnenwanden, vloeren en gevels ( bovengronds en ondergronds) aan de orde.

NPR 3378-8
Deel
11
NPR 3378-11
Vervangt
NPR 3378-11:2007 nl

Dit deel heeft betrekking op de aansluitleiding- met in begrip van een aansluitkraan van het toestel. Volgens de procedures in dit deel van de NPR komen eisen aan de toestelaansluiting, de aansluitkraan, de vaste en buigzame aansluitleidingen en het toegelaten drukverlies aan de orde. Een gasleiding eindigt altijd in één of meer aansluitpunten; een aansluitpunt is bedoeld voor het aansluiten van een gastoestel, hetgeen vaak met een aansluitleiding plaatsvindt. Volgens de definitie in NPR 3378-0 maakt de aansluitkraan deel uit van de aansluitleiding. Niet in alle gevallen behoeft het aansluitpunt over een duidelijk herkenbare kraan te beschikken, een voorbeeld hiervan is de insteekverbinding of het gasstopcontact. Soms kan de aansluitleiding tussen aansluitkraan en toestel zelfs ontbreken; zoals bij toestellen waarvan de fabrikant een toestelkraan heeft aangebracht die tevens is bedoeld en uitgevoerd als aansluitkraan. Zo'n toestel kan rechtstreeks, dus zonder aansluitleiding, op de gasinstallatieleiding worden aangesloten.

NPR 3378-11
Deel
12
NPR 3378-12+C1
Vervangt
NPR 3378-12:2013 nl

Op NPR 3378-12:2013 zijn correcties verschenen, die in deze geconsolideerde versie zijn verwerkt. De correcties zijn op de volgende plaatsen aangebracht: - hoofdstuk 2; - bijlage A (vervanging van tabel A.1).

NPR 3378-12+C1
Deel
13
NPR 3378-13
Vervangt
NPR 3378-9:2007 nl

NPR 3378-13 beschrijft inbedrijfstelling, bedrijfsvoering, onderhoud en buitengebruikstelling van gasleidingen met een werkdruk van maximaal 500 mbar.

NPR 3378-13