1

NPR 3378-1

Gasleidingen

Volgens de procedures in dit deel van NPR 3378 kunnen de sterkte en de dichtheid van de gasleiding wordt bepaald voor nieuwbouw en bestaande bouw. Dit deel heeft betrekking op 5.2.2 van NEN 1078:2004 en van NEN 8078:2004. NEN 1078 beperkt zich tot de gasleiding. Dat wil zeggen dat aansluitleidingen en toestellen buiten het toepassingsgebied van deze NPR vallen. In deze NPR is echter ook een beproevingsmethode opgenomen om de dichtheid van de gehele installatie te bepalen.

Over onze norm

Status actueel
Gepubliceerd op 01-12-2013
Vervangt NPR 3378-1:2006 nl
NPR 3378-1:2006/C1:2007 nl