12

NPR 3378-12+C1

Gasleidingen

Op NPR 3378-12:2013 zijn correcties verschenen, die in deze geconsolideerde versie zijn verwerkt. De correcties zijn op de volgende plaatsen aangebracht: - hoofdstuk 2; - bijlage A (vervanging van tabel A.1).

Over onze norm

Status actueel
Gepubliceerd op 01-10-2015
Vervangt NPR 3378-12:2013 nl