NPR 3378

1
DEEL
NPR 3378-1
Dec 2013

Volgens de procedures in dit deel van NPR 3378 kunnen de sterkte en de dichtheid van de gasleiding wordt bepaald voor nieuwbouw en bestaande bouw. Dit deel heeft betrekking op 5.2.2 van NEN 1078:2004 en van NEN 8078:2004. NEN 1078 beperkt zich tot de gasleiding. Dat wil zeggen da ...

2
DEEL
NPR 3378-2
Dec 2013

NPR 3378-2 geeft, in aanvulling op de standaardmethode voor het bepalen van de dichtheid van de gasinstallatie in deel 1 van deze NPR, extra mogelijkheden om vast te stellen wat de gasdichtheid van de gasinstallatie is. Dit voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Hierbij wordt w ...

3
DEEL
NPR 3378-3
Feb 2015

NPR 3378-3 heeft betrekking op 5.3 van NEN 1078:2004 en op 5.3 van NEN 8078:2004. Volgens de procedures in dit deel van de NPR komt de grafiekmethode als werkwijze voor het dimensioneren van de leiding aan de orde, alsmede de berekening volgens de formulemethode.

4
DEEL
NPR 3378-4
Feb 2015

NPR 3378-4 behandelt de grafiekmethode als werkwijze voor het dimensioneren van de leiding.

5
DEEL
NPR 3378-5
Nov 2018

NPR 3378-5 heeft betrekking op NEN 1078 en NEN 8078. Het betreft gasleidingen binnen het perceel met een maximale werkdruk van 500 mbar.

8
DEEL
NPR 3378-8
Dec 2016

NPR 3378-8 heeft betrekking op hoofdstuk 5 van NEN 1078:2004 en NEN 8078:2004. Volgens de procedures in dit deel van de NPR komen doorvoeringen algemeen, door binnenwanden, vloeren en gevels ( bovengronds en ondergronds) aan de orde.

11
DEEL
NPR 3378-11
Nov 2018

Dit deel heeft betrekking op de aansluitleiding- met in begrip van een aansluitkraan van het toestel. Volgens de procedures in dit deel van de NPR komen eisen aan de toestelaansluiting, de aansluitkraan, de vaste en buigzame aansluitleidingen en het toegelaten drukverlies aan d ...

12
DEEL
NPR 3378-12+C1:2015
Oct 2015

Op NPR 3378-12:2013 zijn correcties verschenen, die in deze geconsolideerde versie zijn verwerkt. De correcties zijn op de volgende plaatsen aangebracht: - hoofdstuk 2; - bijlage A (vervanging van tabel A.1).

13
DEEL
NPR 3378-13
Dec 2016

NPR 3378-13 beschrijft inbedrijfstelling, bedrijfsvoering, onderhoud en buitengebruikstelling van gasleidingen met een werkdruk van maximaal 500 mbar.

Gasleiding

Leiding in een perceel die begint achter het einde van de uitlaat van de gasmeter of op een daarmee gelijk te stellen plaats en die eindigt in een of meer aansluitpunten

Opmerking 1 bij de term: Een gasleiding omvat het samenstel van pijpen, hulpstukken en bevestigingsmiddelen en eventuele appendages.