Deel
80
NPR 3378-80 nov 2018
Vervangt
NPR 3378-80:2013 nl

In NPR 3378-80 wordt een beschrijving gegeven van de betekenis van de CE-markering, de toestelclassificatie en de toestelcategorie. De toestelcategorie betreft de gassoortaanduiding zoals die op de opschriftplaat of elders op het toestel en in de installatiehandleiding van de fabrikant kan zijn vermeld.

NPR 3378-80