Deel
40
NPR 3378-40 dec 2011
Vervangt
NPR 3378-40:1999 nl

In dit deel van de NPR is een werkwijze beschreven voor het bepalen van deafmetingen van een CLV-systeem. CLV staat voor Combinatie-Luchttoevoer-Verbrandingsgasafvoer.

NPR 3378-40
Deel
41
NPR 3378-41 dec 2011
Vervangt
NPR 3378-41:1999 nl

In dit deel van de NPR is een werkwijze beschreven voor het bepalen van de afmetingen van een gemeenschappelijk afvoersysteem (= half CLV-systeem).

NPR 3378-41
Deel
45
NPR 3378-45 mei 2017
Vervangt
NPR 3378-45:2008 nl

NPR 3378-45 gaat over de toevoer van verbrandingslucht, de afvoer van ventilatielucht en de afvoer van rookgas. In dit deel staan richtlijnen voor het werken aan: - bestaanderookgasafvoersystemen; - bestaande uitmondingen; - het ventilatiesysteem; - de schil van het gebouw. Meer specifiek wordt ingegaan op het vereiste kwaliteitsniveau van deze voorzieningen. Ook wordt een handvat gegeven voor het beoordelen van de consequenties van wijzigingen aan de bestaande ventilatie en infiltratie van het gebouw, bijvoorbeeld door het aanbrengen van mechanische ventilatie in een bestaand gebouw. De richtlijnen gelden ook voor situaties waarin wordt gewerkt aan de gasinstallatie van een gebouw waarin op een eerder moment wijzigingen zijn aangebracht aan het ventilatiesysteem en waarbij door verbeteringen aan de gebouwschil de infiltratie door de gebouwschil is verminderd. Het doel van de richtlijnen is te kunnen beoordelen wanneer wel of niet sprake is van een potentieel gevaarlijke situatie. Dit deel beperkt zich tot situaties met toestellen op aardgas, met een belasting van ten hoogste 130 kW op bovenwaarde. Deze richtlijn geeft aandachtspunten die van belang zijn bij de vervanging van een verbrandingstoestel. Deze aandachtspunten hebben betrekking op de luchttoevoervoorzieningen en de rookgasafvoervoorzieningen.

NPR 3378-45
Deel
46
NPR 3378-46 jul 2016
Vervangt
NPR 3378-43:1999 nl NPR 3378-42:2001 nl NPR 3378-44:2001 nl

NPR 3378-46 is van toepassing op een enkelvoudig (niet-gemeenschappelijk) metalen of kunststof afvoersysteem voor een gasgestookt condenserend type C-toestel (gesloten) met ingebouwde ventilator, tot een belasting van 130 kW op bovenwaarde, in woningen of (woon)gebouwen. Collectieve systemen worden behandeld in NPR 3378-40 en -41. Dit deel van de NPR geldt bij nieuwbouw en bij toestelvervanging, voor toestellen met een temperatuurklasse van ten hoogste T120. Dit deel van de NPR behandelt niet de capaciteitbepaling van de luchttoevoer en de rookgasafvoer, zie hiervoor de voorschriften van de toestelfabrikant. Dit geldt ook voor specifieke voorschriften voor het afvoermateriaal. Aanwijzingen in de installatievoorschriften van de fabrikant van het afvoermateriaal gaan boven de in deze NPR gegeven voorbeelden en interpretaties.

NPR 3378-46
Deel
47
NPR 3378-47 okt 2016
Vervangt
NPR 3378-43:1999 nl NPR 3378-42:2001 nl NPR 3378-44:2001 nl

NPR 3378-47 is van toepassing op een rookgasafvoersysteem en een daarbij behorende toevoeropening voor verbrandingslucht voor gasgestookte type B-toestellen (open toestellen) tot een belasting van 130 kW op bovenwaarde in woningen of (woon)gebouwen. Het toestel is al dan niet van een transportventilator voorzien. Dit deel behandelt niet de rookgasafvoer van een type B11-toestel aangesloten op een rookgasafvoersysteem dat zelf is voorzien van een mechanische afzuiging van het rookgas, zoals bij blokkenvuurtoestellen. In het deel is een onderscheid gemaakt tussen type B11 en de overige typen toestellen waar het de voorziening voor de rookgasafvoer betreft. Aanwijzingen in de installatievoorschriften van de fabrikant van het rookgasafvoermateriaal gaan boven de in deze NPR gegeven voorbeelden en interpretaties.

NPR 3378-47