45

NPR 3378-45

Afvoersystemen

NPR 3378-45 gaat over de toevoer van verbrandingslucht, de afvoer van ventilatielucht en de afvoer van rookgas. In dit deel staan richtlijnen voor het werken aan: - bestaanderookgasafvoersystemen; - bestaande uitmondingen; - het ventilatiesysteem; - de schil van het gebouw. Meer specifiek wordt ingegaan op het vereiste kwaliteitsniveau van deze voorzieningen. Ook wordt een handvat gegeven voor het beoordelen van de consequenties van wijzigingen aan de bestaande ventilatie en infiltratie van het gebouw, bijvoorbeeld door het aanbrengen van mechanische ventilatie in een bestaand gebouw. De richtlijnen gelden ook voor situaties waarin wordt gewerkt aan de gasinstallatie van een gebouw waarin op een eerder moment wijzigingen zijn aangebracht aan het ventilatiesysteem en waarbij door verbeteringen aan de gebouwschil de infiltratie door de gebouwschil is verminderd. Het doel van de richtlijnen is te kunnen beoordelen wanneer wel of niet sprake is van een potentieel gevaarlijke situatie. Dit deel beperkt zich tot situaties met toestellen op aardgas, met een belasting van ten hoogste 130 kW op bovenwaarde. Deze richtlijn geeft aandachtspunten die van belang zijn bij de vervanging van een verbrandingstoestel. Deze aandachtspunten hebben betrekking op de luchttoevoervoorzieningen en de rookgasafvoervoorzieningen.

Over onze norm

Status actueel
Gepubliceerd op 01-05-2017
Vervangt NPR 3378-45:2008 nl