NPR 3378

0
DEEL
NPR 3378-0
Jan 2019

NPR 3378-0 bevat een algemene inleiding op alle andere delen en op de wijze waarop de NPR-delen toelichting geven op de eisen uit de norm(en). Deel 0 bevat termen en definities die van belang zijn voor andere delen van deze NPR. Daarbij is aangegeven uit welke normen de termen en ...

Opzet

De delen van de praktijkrichtlijn gasinstallaties zijn gegroepeerd naar een aantal aandachtsgebieden van de gasinstallatie, die als secties worden aangeduid. Ten tijde van uitgifte van NPR 3378-0:2018 waren de volgende delen actueel:

Sectie gasleidingen

Deel 1:2013 Bepaling van de gasdichtheid van de gasinstallatie – Standaardmethode – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078
Deel 2:2013 Aanvullende methoden op de bepaling van de gasdichtheid van de gasinstallatie
Deel 3:2015 Dimensionering gasleiding voor aardgas met de grafiekmethode – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078
Deel 4:2015 Dimensionering gasleiding voor propaan met de grafiekmethode – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078
Deel 5:2018-11 Gasleidingen – Aanleg – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078
Deel 6:2012 Ingetrokken, opgenomen in deel 5
Deel 7:2016 Ingetrokken, opgenomen in deel 5
Deel 8:2016 Doorvoeringen van gasleidingen door wanden en vloeren – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078
Deel 9:2007 Ingetrokken, opgenomen in deel 13
Deel 10:2001 Ingetrokken, opgenomen in deel 5
Deel 11:2018 Aansluitleidingen en aansluitkranen
Deel 12+C1:2015 Lasverbindingen in gasleidingen van koolstofstaal voor gebouwgebonden installaties en industriële installaties met een werkdruk van maximaal 500 mbar – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078
Deel 13:2016 Inbedrijfstelling, bedrijfsvoering, onderhoud en buitengebruikstelling van gasleidingen met een werkdruk ≤ 500 mbar

Sectie gastoestellen en opstellingsruimten

Deel 20:2010 Gasgestookte sfeertoestellen met aansluiting op een rookgasafvoersysteem – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 2757
Deel 21:2010 Gaskooktoestel in een keuken – Leidraad bij NEN 1078
Deel 22:2018 Opstelplaatsen van gastoestellen, opstellingsruimten en stookruimten – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 3028
Deel 23:2011 Ingetrokken, opgenomen in deel 22

Sectie afvoersystemen

Deel 40:2011 Het aansluiten van gesloten gastoestellen op CLV-systemen werkend op uitsluitend natuurlijke trek (onderdruksystemen) – Leidraad bij NEN 2757-1, NEN 2757-2 en NEN 8757
Deel 41:2011 Het aansluiten van gesloten gastoestellen op half-CLV-systemen werkend op uitsluitend natuurlijke trek (onderdruksystemen) – Leidraad bij NEN 2757-1, NEN 2757-2 en NEN 8757
Deel 42:2001 Ingetrokken, opgenomen in deel 46 en 47
Deel 43:1999 Ingetrokken, opgenomen in deel 46 en 47
Deel 44:2001 Ingetrokken, opgenomen in deel 46 en 47
Deel 45:2017 Vervangen van verbrandingstoestellen, werken aan de voorziening voor de afvoer van rookgas van verbrandingstoestellen en het beoordelen van de consequenties van wijzigingen aan de bestaande ventilatie en infiltratie van het gebouw – Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 8757
Deel 46:2016 Verbrandingsluchttoevoer en enkelvoudige rookgasafvoer voor gasgestookte condenserende type C-toestellen – Keuze van constructies en materialen – Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 8757
Deel 47:2016 Enkelvoudige rookgasafvoer voor type B-toestellen – Keuze van constructies en materialen en dimensionering met tabellen – Leidraad bij NEN 2757-1

Sectie uitmondingen

Deel 60+C1:2016 Uitmondingen, hinderafstand en verdunningsafstand – Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 2757-2
Deel 61:2015 Uitmondingen; goede werking – Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 2757-2

Sectie diversen

Deel 80:2018 Toestelaanduidingen – Leidraad bij NEN 1078