NEN 8078+A1
Vervangt
NEN 8078:2004NEN 8078:2017 Ontw.NEN 8078:2018

NEN 8078 geeft eisen en bepalingsmethoden voor een gebouwgebonden voorziening voor gas, in bestaande bouwsituaties, met een werkdruk tot en met 500 mbar (0,05 MPa).

NEN 8078+A1
NPR 2758
Vervangt
NPR 2758:2020 Ontw. nl

NPR 2758 behandelt voorzieningen voor de afvoer van rookgas en voor de toevoer van verbrandingslucht van niet met gas gestookte verbrandingsinstallaties (dus met vloeibare en vaste brandstoffen) voor ruimteverwarming, niet bedoeld voor industriële toepassingen.

NPR 2758
NEN 1078
Vervangt
NEN 1078:2004 nlNEN 1078:2017 Ontw. nl

NEN 1078 geeft eisen en beproevingssmethoden voor een gebouwgebonden voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar (0,05 MPa). Deze norm is bedoeld om te worden toegepast voor een voorziening voor gas die is ingericht voor het gebruik van geodoriseerde gassen uit de tweede en derde familie volgens hoofdstuk 4 van NEN-EN 437; in Nederland zullen dat zijn voor de tweede familie: aardgas en voor de derde familie: de flessengassoorten butaan en propaan. De norm is ook van toepassing voor industriële processen tot ten hoogste 500 mbar volgens het Besluit gastoestellen, mits een risicoanalyse wordt uitgevoerd.

NEN 1078
NPR 2759
Vervangt
NPR 2759:2020 Ontw. nl

Deze praktijkrichtlijnbehandelt in het werk te realiseren (custom built-)voorzieningen voor de afvoervan rookgas van verbrandingsinstallaties. Dit betreft zowel nieuwbouw alsverbouw.

NPR 2759
NEN 2757-1
Vervangt
NEN 2757-1:2011 nl

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rookgas waarmee bepaald kan worden: - voor welke toestellen de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rookgas geschikt is; - de geschiktheid van de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rookgas voor een bepaald toestel op een bepaalde opstelplaats.

NEN 2757-1
NEN 2757-2
Vervangt
NEN 2757-2:2005 nl

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties bestaande uit een of meer verbrandingstoestellen opgesteld in één ruimte, met een gezamenlijke nominale belasting groter dan 130 kW, maar niet groter dan 2500 kW en met een verticale bovendakse uitmonding.

NEN 2757-2
NEN 3028
Vervangt
NEN 3028:2016 nl

NEN 3028 geeft eisenvoor het ontwerpen, aanleggen en opstellen van zowel gebouwgebonden als industriële verbrandingsinstallaties. De verbrandingsinstallaties worden gestookt met gasvormige brandstoffen uit de tweede en derde familie volgens NEN-EN 437, vloeibare brandstoffen of vaste brandstoffen. Noodvoorzieningenvallen hier ook onder.

NEN 3028
NEN 8757
Vervangt
NEN 8757:1998 2e Ontw. nl

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rook waarmee kan worden bepaald: - voor welke toestellen de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rook geschikt is; - de geschiktheid van de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rook voor een bepaald toestel op een bepaalde opstelplaats.

NEN 8757
NEN-EN 15001-1
Vervangt
NEN-EN 15001-1:2009 en, NEN-EN 15001-1:2017 Ontw.

NEN-EN 15001-1 specifies detailed functional requirements for the design, selection of materials, construction, inspection and testing of: - industrial gas installation pipework and assemblies with an operating pressure greater than 0,5 bar; and - non-industrial gas installation pipework (residential and commercial) with an operating pressure greater than 5 bar in buildings; starting from the outlet of the network operator’s point of delivery up to the inlet connection to the gas appliance; normally the inlet isolation valve. This standard also covers the pipework to the inlet connection of a gas appliance that is not included within the scope of the appliance standard. Apart from the exceptions stated below, this standard applies to gas installations operating at ambient temperatures between ?20 °C and 40 °C and operating pressures up to and including 60 bar. For operating conditions outside these limitations, reference should additionally be made to EN 13480 (all parts) for metallic pipework. For industrial gas installations up to and including 0,5 bar and for non-industrial (residential and commercial) gas installations up to and including 5 bar in buildings, EN 1775 applies. For gas installations that do not fall within the scope of EN 1775 or other European Standards, this standard applies. In this European Standard, the term “gas“ refers to combustible gases, which are gaseous at 15 °C and 1 013 mbar absolute atmospheric pressure (normal conditions). These gases are commonly referred to as manufactured gas, natural gas or Liquefied Petroleum Gas (LPG). They are also referred to as first, second or third family gases as classified in EN 437:2003+A1:2009, Table 1. The given values are considered as normal conditions for all volumes given in this standard. This European Standard is applicable to installation pipework for the carriage of: - processed, non-toxic and non-corrosive natural gas according to EN 437:2003+A1:2009 and EN 16726 "Gas infrastructure - Quality of gas - Group H"; - vaporized LPG; - biomethane, complying with EN 16723 1; - vaporized LNG.

NEN-EN 15001-1
NEN-EN 15001-2
Vervangt
NEN-EN 15001-2:2008, NEN-EN 15001-2:2017 Ontw.

NEN-EN 15001-2 specifies detailed functional requirements for the commissioning, operation and maintenance of - industrial gas installations and assemblies with an operating pressure greater than 0,5 bar and of - non-industrial gas installations (residential and commercial) with an operating pressure greater than 5 bar, starting from the outlet of the network operator’s point of delivery up to the inlet connection to the gas appliance; normally the inlet isolation valve. This European Standard also covers the pipework to the inlet connection of a gas appliance that is not included within the scope of the appliance standard. Apart from the exceptions stated below, this standard applies to gas installations operating at ambient temperatures between -20 °C and 40 °C and operating pressures up to and including 60 bar. For operating conditions outside these limitations, reference should additionally be made to EN 13480 for metallic pipework. For industrial gas installations up to and including 0,5 bar and for non-industrial (residential and commercial) gas installations up to and including 5 bar EN 1775 applies. For gas installations that do not fall within the scope of EN 1775 or other European Standards, this European Standard applies. In this European Standard, the term "gas" refers to combustible gases, which are gaseous at 15 °C and 1 013 mbar absolute atmospheric pressure. These gases are commonly referred to as manufactured gas, natural gas or Liquefied Petroleum Gas (LPG). They are also referred to as first, second or third family gases as classified in Table 1 of EN 437:2003+A1:2009. The given values are considered as normal conditions for all volumes given in this standard. This European Standard is applicable to installation pipework for the carriage of: - processed, non-toxic and non-corrosive natural gas according to EN 437:2003+A1:2009 and EN 16726 -Gas infrastructure - Quality of gas - Group H”, - vaporized LNG, - biomethane, complying with EN 16723-1, - vaporized LNG.

NEN-EN 15001-2