Werken met NPR 3378

'Werken met NPR 3378' is het online platform voor de gasinstallatieprofessional met vele extra’s. U heeft online altijd toegang tot dé actuele praktijkrichtlijn voor gasinstallaties. Eventueel aangevuld met relevante gerelateerde normen. De vele voordelen:

  • NPR 3378 altijd up-to-date en overal beschikbaar;
  • Makkelijk online notities en bookmarks maken;
  • Incl. de meest relevante gasnormen (alleen bij Premium online en Premium);
  • Updates NPR 3378, naast online, ook op papier (alleen bij Premium);

Probeer nu

Probeer ‘Werken met NPR 3378’ nu gratis 30 dagen uit (geen aankoopverplichting en stopt automatisch).

Ervaar het gemak

Wettelijk kader gasinstallaties

Het Bouwbesluit stelt eisen aan veilige gasinstallaties en verwijst daarbij naar NEN 1078 voor nieuwbouw en naar NEN 8078 voor bestaande bouw. Deze normen bevatten vooral prestatie-eisen: grenswaarden waaraan de installatie moet voldoen en bepalingsmethoden om te toetsen of er inderdaad hieraan wordt voldaan. NPR 3378 is er om te voorzien in de behoefte aan meer praktische voorbeelden en toelichting. NPR 3378 voor gasinstallaties bestaat uit een aantal delen die regelmatig worden geactualiseerd om zo dicht mogelijk bij de laatste stand der techniek aan te sluiten. Met 'Werken met NPR 3378' heeft u altijd de garantie van de actuele versie. Lees meer


Certificeringen gasinstallaties

Het is van belang voor erkenningsregelingen / certificeringen dat u kunt laten zien dat u de actuele gasinstallatienormen en NPR’s hebt. Hierin is 'Werken met NPR 3378' een ideale oplossing aangezien het u altijd de actuele versie van de gasinstallatienormen en praktijkrichtlijnen biedt.